درمانگاه تخصصی

صبح

عصر

شنبه

زنان - اطفال - داخلی - گوش و حلق و بینی - قلب و عروق

جراح عمومی - کلیه و مجاری ادراری - چشم - بیهوشی - قلب و عروق

یک شنبه

زنان - اطفال - مغز و اعصاب - داخلی - قلب و عروق

جراح عمومی - کلیه و مجاری ادراری - چشم - اعصاب و روان - بیهوشی - قلب و عروق

دوشنبه

زنان - اطفال - داخلی - مغز و اعصاب - اعصاب و روان - گوش و حلق و بینی - قلب و عروق

جراح عمومی - کلیه و مجاری ادراری - اصاب و روان - بیهوشی - قلب و عروق 

سه شنبه

زنان - اطفال - مغز و اعصاب - اعصاب و روان - داخلی - قلب و عروق

جراح عمومی - کلیه و مجاری ادراری - بیهوشی - قلب و عروق

چهارشنبه

 اطفال - داخلی - چشم - داخلی - قلب و عروق

جراح عمومی - کلیه و مجاری ادراری- بیهوشی - قلب و عروق

پنج شنبه

-

-

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-5-22 13:30        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ