قابل توجه مراجعین محترم جهت دریافت مجوز پروانه کسب
 
1-      تهیه استعلام از واحد متقاضی دریافت مجوز بهداشتی پروانه کسب
2-      تهیه 3 قطعه عکس 4×3
3-      تهیه فیش هزینه معاینات
4-      مراجعه به شبکه بهداشت (واحد بهداشت حرفه ای ) و تشکیل پرونده
5-      مراجعه به آزمایشگاه درمانگاه ولی عصر (ناشتا) بین ساعات 7:30 الی 10 صبح
6-      ارائه جواب آزمایشات به واحد بهداشت حرفه ای و انجام معاینات دیگر 
7-      معاینه پزشک طب کار و تشکیل پرونده
8-      بازدید از محل کار توسط بازرسین بهداشت حرفه ای
9-      صدرو مجوز بهداشتی توسط واحد بهداشت حرفه ای

 قابل توجه مراجعین محترم جهت انجام معاینات و دریافت گواهی صحت مزاج
 
1- تهیه استعلام از واحد متقاضی دریافت مجوز بهداشتی پروانه کسب
2- تهیه 3 قطعه عکس 4×3
3-      تهیه فیش هزینه معاینات
4-      مراجعه به شبکه بهداشت (واحد بهداشت حرفه ای ) و تشکیل پرونده
5-      مراجعه به آزمایشگاه درمانگاه ولی عصر (ناشتا) بین ساعات 7:30 الی 10 صبح
6-      ارائه جواب آزمایشات به واحد بهداشت حرفه ای و انجام معاینات دیگر 
7-      معاینه پزشک طب کار و تشکیل پرونده
8-      صدرو گواهی صحت مزاج توسط واحد بهداشت حرفه ای
 
 
قابل توجه متقاضیان انجام معاینات پزشکی:
معاینات پزشکی در روزهای یکشنبه ؛ سه شنبه ؛ پنج شنبه
انجام می شود.
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-9-7 9:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ