كلينيك تغذيه و رژيم درماني شهرستان ني ريز واقع در مرکز سلامت جامعه شهید دکتر فقیهی نی ریز همه روزه فعال مي باشد. 
 كارشناس تغذیه :نرجس نظر زاده
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-26 10:55        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ