راهکارهای مبارزه با رشوه خواری در ادارات دولتی:

1-تقوا و خود کنترلی
2- کنترل و نظارت اجتماعی (امر به معروف و نهی از منکر)
3-سلامت کارگزاران نظام اداری و حکومتی
4-مبارزه با انحصار گرایی و انحصار طلبی ها

ارائه راهکار مناسب در زمینه ارتقا سلامت اداری :

1-     1- ایجاد انگیزه در کارکنان به روشهای مختلف اعم از مالی ،اداری،تشویق و تنبیه

2-     2- بهبود کیفیت نیروی انسانی با استفاده از آموزش مستمر و موثر کارکنان

3-     3-   ارائه طرحهای آموزشی و آزمونهای متناسب با وضعیت اداره و پرسنل

4-      4 رتقا فرهنگ سازمانی،گروه اندیشی در بین کارکنان

5-      5- بهبود امور رفاهی کارکنان جهت کاهش دغدغه های فکری

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-7-8 14:09        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ