صورتجلسه کارگروه جامعه ایمن شهرستان نی ریز
22/9/88
جلسه کارگروه جامعه ایمن شهرستان در تاریخ 22/9/88 ساعت 8 صبح در محل فرمانداری برگزار گردید.
آقای کاظمی ، نماینده فرماندار ضمن عرض خیرمقدم به مدعوین مراحل پیوستن شهر نی ریز به جامعه ایمن را بیان نمود که به عنوان پنجمین منطقه ایران و دومین شهر استان فارس به شبکه ایمن بین المللی پیوسته است و مراسم جشنواره آن در اوایل اسفندماه 88 برگزار می گردد.در بخشی دیگر در خصوص ارسال عملکرد ادارات در زمینه جامعه ایمن و ثبت آن در کتاب عملکرد جامعه ایمن و نام گذاری یک بلوار به نام جامعه ایمن و مشکلات ترافیکی چهارراه مسجدالنبی که بخشی از آن توسط شهرداری برطرف شده است ،مطالبی بیان نمود.
آقای دکتر ذاکری ، سرپرست شبکه بهداشت و درمان در مورد اهمیت پیوستن شهرستان به شبکه بین المللی مطالبی بیان نمود که به عنوان یک افتخار عمومی برای مردم و مسؤولین شهرستان می باشد. در بخشی دیگر بیان نمود عقب نشینی دیوار مرکز بهداشتی و درمانی شهید فقیهی در خ قدس و کوچه بهداری نیاز به موافقت اداره حقوقی دانشگاه علوم پزشکی فارس است .
آقای طاهری، مسؤول بیماریهای غیرواگیرمرکز بهداشت،اقدامات انجام شده در مورد مصوبات جلسات قبل را بیان نمود و در بخشی دیگر در مورد پیشگیری از حوادث موتورسواران اظهار داشت علاوه بر فرهنگ سازی ، نظارت بیشتر آموزش و پرورش و راهنمایی و رانندگی در مورد منع استفاده دانش آموزان بدون گواهینامه از موتورسیکلت در مدرسه و عرضه کلاه ایمنی همراه با فروش موتورسیکلت توسط فروشگاههای موتورسیکلت نیز باید اجرا گردد.
آقای استقلال ، مسؤول اداره خدمات شهری شهرداری اقدامات انجام شده توسط شهرداری در مورد تهیه علائم راهنمایی و رانندگی و خط کشی معابر و تعریض جاده مسجد ابوالفضل به سمت قلعه خواجه و موزائیک فرش پیاده رو روبروی بانک ملی را تشریح نمود.
آقای شاهسونی ،کارشناس اداره راه و ترابری،گزارش اقدامات انجام شده در مورد نصب علائم هشدار دهنده روبروی مرکز بهداشتی و درمانی دهچاه را ارائه نمود.
آقای مسجودی ،رئیس اداره کارو امور اجتماعی، در مورد تجربیات اجرای طرح منع استفاده دانش آموزان از موتورسیکلت در سالهای گذشته مطالبی ارائه نمود که این طرح با هماهنگی و مشارکت تمام مدارس ، اولیاء و ادارات ذی ربط قابل اجرا می باشد.
پس از بحث و تبادل نظر اعضا موارد زیر به تصویب رسید:
1- آموزش و پرورش همچنان در خصوص ممنوعیت استفاده دانش آموزان از موتورسیکلت جهت رفت و آمد نظارت بیشتری در مدارس با همکاری راهنمایی و رانندگی اعمال نمایند و موانع اجرای این طرح را در جلسات جامعه ایمن ارائه نمایند.
2- راهنمایی و رانندگی نی ریز با همکاری شهرداری و آموزش و پرورش نسبت به تعیین محل عبور دانش آموزان مدرسه ابتدایی غفاری در ابتدای بلوار سرداران در نزدیکی کوچه منتهی به مدرسه غفاری اقدام نموده و سپس شهرداری نسبت به بازگشایی وسط بلوار سرداران و خط کشی محل مذکور حداکثر ظرف مدت دو هفته آینده اقدام نمایند.
3- آموزش و پرورش نی ریز برای برطرف کردن مشکلات ترافیکی دبستان دخترانه آیت اله غفاری و شهید محمود طاهری در کوچه جنب بانک ملت طبق بند 2 مصوبات جلسه مورخ 7/8/88 کارگروه جامعه ایمن شهرستان اقدام نمایند.
4- بلوار جدید روبروی دانشگاه آزاد اسلامی نی ریز تا ابتدای زیرگذر به نام جامعه ایمن نامگذاری شد و مقرر گردید شورای اسلامی و شهرداری نسبت به نصب تابلو و لوگوی جامعه ایمن شهر نی ریز در بلوار مذکور اقدام نمایند.
5- در خصوص دسترسی بیشتر به کلاه ایمنی برای موتورسواران دبیرخانه جامعه ایمن با همکاری مجمع امورصنفی به تمام متصدیان فروشگاههای موتورسیکلت مکاتبه نماید تا کلاه ایمنی همراه با فروش موتورسیکلت به مشتری تحویل داده شود.
6- اداره راه و ترابری شهرستان نسبت به نصب دو تابلو با عنوان تعیین حوزه استحفاظی جاده های شهرستان از سمت سیرجان و استهبان اقدام نماید.
7- جلسه ای در خصوص جابجایی دیوار مرکز بهداشتی و درمانی شهید دکترفقیهی در خیابان قدس با حضور نماینده حقوقی دانشگاه علوم پزشکی فارس و شبکه بهداشت و درمان ، شهرداری، شورای اسلامی شهر نی ریز ، فرمانداری و دادگستری توسط دبیرخانه جامعه ایمن ظرف مدت حداکثر یک هفته آینده برگزار گردد.
8- در آستانه جشنواره پیوستن شهرستان به شبکه جامعه ایمن بین المللی شهرداری و شورای اسلامی شهر نی ریز نسبت به نصب دو تابلو در ورودی های شهر نی ریز با عنوان جامعه ایمن با همکاری شبکه بهداشت و درمان ظرف مدت حداکثر یک ماه آینده اقدام نمایند.
9- شهرداری نسبت به جابجایی کیوسک روبروی بیمارستان شهدا هرچه سریعتر اقدام نموده و موانع اجرای آن را برطرف کند و شبکه بهداشت و درمان نسبت به اختصاص مکان دیگری برای کیوسک مذکور در محلی نزدیک به بیمارستان همکاری نموده تا مقدمات جابجایی دیوار و تعریض کوچه جنب بیمارستان صورت گیرد.
10-   اعضاء کارگروه جامعه ایمن ، فعالیتهای که در راستای اجرای جامعه ایمن در مدت 4 ماه گذشته انجام داده اند را حداکثر تا تاریخ 3/10/88 به دبیرخانه جامعه ایمن ارسال نمایند تا در کتاب عملکرد جامعه ایمن ثبت گردد.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-5-24 16:27        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ