صورتجلسه کارگروه جامعه ایمن شهرستان نی ریز
11/11/88
جلسه کارگروه جامعه ایمن شهرستان در تاریخ 11/11/88 ساعت 8 صبح در محل فرمانداری برگزار گردید.
آقای کاظمی ، نماینده فرماندار ضمن عرض خیرمقدم به مدعوین دستور کار جلسه را بیان نموده و خواستار اجرای برنامه های پیش بینی شده قبل از برگزاری جشنواره پیوستن شهرستان به شبکه بین المللی جوامع ایمن شدند.
آقای طاهری، مسؤول بیماریهای غیرواگیرمرکز بهداشت،گزارشی از وضعیت اجرای مصوبات جلسات قبل و عملکرد شبکه بهداشت و درمان در خصوص جلب مشارکت مردم در برنامه جامعه ایمن و داوطلبین جامعه ایمن و برگزاری جلسه هماهنگی با اداره حقوقی دانشگاه علوم پزشکی و شهرداری و شورای شهر در خصوص جابجایی دیوار مرکز بهداشتی و درمانی شهید فقیهی برای تعریض خیابان قدس و جابجایی دیوار قسمت درب ورودی بیمارستان مطالبی بیان نمود.
در بخشی دیگر در خصوص اجرای طرح همیاران جامعه ایمن و پلیس با استفاده از دانش آموزان در یک روز در هفته در تمام چهارراههای شهر نی ریز خبر داد.
آقای همایونی ، رئیس مجمع امور صنفی ، اقدامات انجام شده در مورد فروش کلاه ایمنی با موتور سیکلت در سطح شهرستان را بیان نمود.
آقای قدرتی، کارشناس بهداشت آموزش و پرورش منطقه نی ریز، اقدامات انجام شده در مورد ممنوعیت استفاده
دانش آموزان از موتورسیکلت در مدارس را شرح داد.
سروان گشتاسبی ، مدیر پلیس راهور ، خواستار مشارکت و همکاری تمام نهادهای فرهنگی در ارتقاء و فرهنگ سازی و کنترل حوادث ترافیکی شدند.
آقای سلیم جواهری ، رئیس شورای اسلامی شهر، تجربیات اجرای منع استفاده دانش آموزان از موتور سیکلت در مدارس را ارائه نمود که این طرح با پی گیری و نظارت آموزش و پرورش و مدیران مدارس قابل اجرا می شود.
خانم دکتر صادق ،عضو شورای شهر، خواستار اجرای تمام برنامه های جامع پیشگیری از حوادث ترافیکی با مشارکت تمام نهادهای مسؤول شدند.
آقای آزاد، نماینده نیروی انتظامی، در مورد اجرای طرح همیاران پلیس و جامعه ایمن مطالبی بیان نمود و آمادگی نیروی انتظامی در مورد اجرای این طرح را بیان نمود.
پس از بحث و تبادل نظر اعضا موارد زیر به تصویب رسید:
1- برای اجرای کامل طرح ممنوعیت استفاده دانش آموزان از موتورسیکلت ، آموزش و پرورش نی ریز با جدیت بیشتر مسئولیت آن را به مدیران مدارس واگذار نماید و بر نحوه اجرای طرح نظارت بیشتری را اعمال نمایند .
2- در جلسه آینده کارگروه جامعه ایمن ، آموزش و پرورش نی ریز گزارشی از نحوه اجرای طرح ممنوعیت استفاده دانش آموزان از موتورسیکلت به تفکیک مدارس شهر نی ریز ارائه نماید و گزارش مکتوب در این زمینه به دبیرخانه جامعه ایمن ارسال نماید .
3- اداره راه و ترابری شهرستان درخصوص افزایش ایمنی جاده تل مهتابی به جاده نی ریز – سیرجان و  جاده آباده طشک اقدامات لازم را حداکثر تا پایان سال جاری به عمل آورد .
4- جلسه هماهنگی اجرای طرح همیاران جامعه ایمن و پلیس با حضور راهنمایی و رانندگی، آموزش و پرورش ، شهرداری توسط دبیرخانه جامعه ایمن حداکثر ظرف 3 روز آینده برگزار شود .
5- تمام ادارات عضو کارگروه جامعه ایمن درمورد پذیرش عضویت شهرستان در شبکه بین المللی جوامع ایمن و اهداف جامعه ایمن با برگزاری جلسات برای کارکنان تحت پوشش و مردم اطلاع رسانی لازم را بعمل آورند .
6- شهرداری شهر نی ریز تابلوهای فلزی مورد نیاز جامعه ایمن با شعارهای ایمنی را قبل از برگزاری جشنواره جامعه ایمن و گزارش صدا و سیما با هماهنگی دبیرخانه جامعه ایمن در سطح شهر نی ریز نصب نماید .
7- شهرداری و شورای اسلامی شهر نی ریز و شبکه بهداشت و درمان موانع اجرای جابجایی دیوار مركز بهداشتي و درماني شهید فقیهی و جابجایی دیوار درب بیمارستان را هر چه سریعتر مرتفع نمایند تا این کار هرچه سریعتر انجام گیرد .
8-مقرر گردید مجمع امور صنفی نوع کلاه ایمنی و قیمت تقریبی آن را به تمام فروشگاههای موتور سیکلت اعلام نمایند و تمام فروشگاهها را موظف به فروش کلاه ایمنی همراه با موتور سیکلت نمایند.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-5-24 16:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ