صورتجلسه کارگروه جامعه ایمن شهرستان نی ریز
23/10/88
 
 
برحسب دعوتنامه شماره 191216/88 مورخ 15/10/88 شبکه بهداشت و درمان جلسه کارگروه جامعه ایمن شهرستان با حضور اعضاء و رئیس اداره حقوقی دانشگاه و مشاور ریاست دانشگاه علوم پزشکی فارس ، در تاریخ 23/10/88 رأس ساعت 10 صبح در فرمانداری برگزار گردید.
ابتدا آقای حسینی فرماندار شهرستان ضمن عرض خیر مقدم ، مسؤولین ادارات را به تصمیم گیری با رویکرد جامعه محور به جای اداره محور توصیه نمود.
آقای کاظمی ، کارشناس مسؤول امور سیاسی و اجتماعی فرمانداری ، اقدامات کارگروه و پذیرش عضویت شهرستان در شبکه بین المللی جوامع ایمن را بیان نمود و در بخش دیگر دستور کار جلسه را در زمینه بحث و تبادل نظر در خصوص جابجایی دیوار مرکز بهداشتی و درمانی شهید فقیهی در خیابان قدس و اصلاح مسیر عبور و مرور در قسمت درب ورودی بیمارستان شهداء روبروی فلکه فلسطین را شرح داد.
پس از بحث و تبادل نظر اعضا ء موارد ذیل به تصویب رسید:
 
1- بنا به پیشنهاد کارگروه جامعه ایمن شهرستان مقرر گردید شهرداری نی ریز یک قطعه زمین به مساحت 600 متر مربع جهت ساخت و ساز هرگونه مرکز بهداشتی و درمانی در شهر نی ریز در محدوده خدمات شهری به شبکه بهداشت و درمان تحویل نماید.
2- شبکه بهداشت و درمان بر اساس نقشه پیشنهادی شهرداری نی ریز نسبت به اصلاح مسیر عبور و مرور در قسمت درب ورودی بیمارستان شهدا در خیابان طالقانی روبروی فلکه فلسطین و قسمت ابتدای کوچه جنب بیمارستان اقدام نماید.
3- در خصوص ساخت و ساز مرکز بهداشتی و درمانی شهید فقیهی در خیابان قدس مقرر گردید شبکه بهداشت و درمان شهرستان نسبت به عقب نشینی دیوار حیاط مرکز مذکور در خیایان قدس ، کوچه بهداری و کوچه جنب آزمایشگاه دکتر دیانتی جمعاٌ به متراژ 640 متر مربع اقدام نماید.
 
4- شهرداری نسبت به صدور پروانه ساختمانی ساخت و ساز مرکز بهداشتی و درمانی شهید فقیهی با شبکه بهداشت و درمان مساعدت لازم را به عمل آورد.
در خصوص اختصاص زمین جنب اورژانس 115 به شبکه بهداشت و درمان مقرر شد شهرداری با تصمیم مسؤولین شهرستان و شورای اسلامی شهر نی ریز نسبت به اختصاص زمین مذکور با اولویت شبکه بهداشت و درمان اقدام نماید.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-5-24 16:07        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ