صورتجلسه کارگروه جامعه ایمن شهرستان نی ریز
27/5/88

جلسه کارگروه جامعه ایمن شهرستان با حضور کارشناسان ستادی معاونت محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خ ب و د شیراز  در تاریخ 27/5/88 رأس ساعت 10:30 صبح در فرمانداری برگزار گردید .

ابتدا آقای کاظمی نماینده فرماندار ضمن عرض خیر مقدم به میهمانان و مدعوین ،در خصوص ایجاد هماهنگی بین بخشی خوبی که بین ادارات شهرستان بوجود آمده است ، مطالبی بیان نمود و در بخشی دیگر اقدامات شهرداری که براساس مصوبات کارگروه جامعه ایمن انجام شده را به تفصیل بیان نمود.

آقای دکتر ذاکری به کلیه کارشناسان ستادی معاونت محترم بهداشتی و حضار خیر مقدم گفت و خواستار ارائه پیشنهادات مدعوین شد.

آقای طاهری مسؤول بیماریهای غیرواگیر ، بخشی از عملکرد کارگروه جامعه ایمن شهرستان را که شامل تدوین برنامه عملیاتی ، متون آموزشی و اقدامات مداخله ای انجام شده برای تمام محیط ها و گروههای سنی در طی سالهای 84 تا 87 را بیان نمود.

آقای دکتر حیدری ، معاونت فنی معاون محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی فارس ، در مورد نقش مشارکت سازمانها در برنامه جامعه ایمن مطالبی بیان نمود و خواستار مشارکت بیشتر سازمانها در برنامه جامعه ایمن شد.

در بخشی دیگر مشکلات اجرایی پروژه شهر سالم تهران را بیان نمود و اظهار داشت که علت عدم موفقیت این پروژه فقط هزینه منابع مالی و توجه کمتر به نقش مشارکت مردم و سازمان ها بود.

آقای دکتر مدحتی ، مدیرگروه بیماری های غیرواگیر معاونت بهداشتی دانشگاه ، در مورد تعیین اولویتها در برنامه جامعه ایمن بر اساس نظر مردم و بررسی نتایج فعالیتهای جامعه ایمن در جامعه مطالبی بیان نمود.

در بخشی دیگر در مورد مصوبات جلسات قبل در مورد تهیه تابلوهای ورودی شهر و لوگوی جامعه ایمن و نام گذاری یک خیابان یا میدان به نام جامعه ایمن و تهیه آیین نامه ساخت و سازها توسط شهرداری و بررسی مشکلات و کمبودهای سازمانها در مورد جامعه ایمن و نظام ثبت آمار و حضور فرماندهی نیروی انتظانی شهرستان با توجه به هماهنگی انجام شده با ایشان از طرف استان در جلسات جامعه ایمن و دادستان عمومی به تفصیل صحبت نمود.

آقای اله یار ، رئیس جمعیت هلال احمر ، اقدامات انجام شده در راستای برنامه جامعه ایمن توسط آن جمعیت را بیان نمود.

آقای کچویی ، مسؤول اورژانس 115 ، اقدامات انجام شده در آن مرکز را در راستای جامعه ایمن تشریح نمود.

پس از بحث و تبادل نظر موارد زیر به تصویب رسید:

1- تمام ادارات عضو کارگروه جامعه ایمن ، مشکلاتی را که در زمینه اجرای برنامه های جامعه ایمن دارند ، بررسی نموده و ضمن انعکاس به سازمانهای مربوط در استان ، در جلسات کارگروه جامعه ایمن مطرح نمایند.

2- تمام ادارات عضو کارگروه جامعه ایمن ، اقدامات انجام شده در مورد جامعه ایمن شهرستان را به سازمان های مربوط به خود در استان منعکس نموده و درخواست مساعدت بیشتر را داشته باشند.

3- شورای اسلامی شهر و شهرداری در خصوص نامگذاری یک میدان یا خیابان به نام جامعه ایمن و ایجاد نمایشگاه دائمی ایمنی برای بازدید عموم مردم طبق مصوبات جلسه 21/10/87 بند 18 اقدام نمایند.

4-    شهرداری اقدامات انجام شده در مورد تهیه آئین نامه های ساخت و سازهای ساختمانی را در جلسه آینده ارائه نماید.

5- مقرر گردید در صورت حضور نماینده به عنوان جانشین رئیس اداره در جلسات کارگروه جامعه ایمن ، با آمادگی و تفویض اختیارات و آگاهی از مصوبات جلسات قبل حضور یابد.

6-     تابلوهای ورودی شهر در خصوص جامعه ایمن با همکاری دبیرخانه توسط شهرداری آماده گردد.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-5-24 16:21        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ