صورتجلسه کمیته داخلی جامعه ایمن شهرستان نی ریز
27/5/88
جلسه کمیته داخلی جامعه ایمن شهرستان با حضور کارشناسان ستادی معاونت محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خ ب و د شیراز و کارشناسان ستادی مرکز بهداشت در تاریخ 27/5/88 رأس ساعت 13:30 در در محل شبکه بهداشت و درمان نی ریز برگزار گردید .
آقای دکتر ذاکری ، سرپرست شبکه بهداشت و درمان ، ضمن عرض خیر مقدم به میهمانان بیان نمودند که بخش عمده ای از مصوبات جامعه ایمن توسط واحدهای ستادی انجام گرفته است.
آقای حجت الاسلام جنگجو رئیس سازمان تبلیغات اسلامی آمادگی روحانیون و ائمه جماعات را در مورد جلب مشارکت مردم در جامعه ایمن اعلام نمود.
آقای دکتر مدحتی ، مدیرگروه بیماری های غیرواگیر معاونت بهداشتی دانشگاه ، نقش روحانیون و ائمه جماعات و مشارکت تمام واحدهای ستادی را در برنامه های جامعه ایمن بیان نمود.
آقای دکتر حیدری ، معاونت فنی معاون محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی فارس ، مراحل اجرای آموزش سلامت را بیان نمود که با آموزش و اطلاع رسانی مستمر می توان عملکرد افراد را تغییر داد و در این زمینه نقش مبلغان مذهبی را در برنامه جامعه ایمن مهم دانست و برتقویت کمیته داخلی جامعه ایمن با حضور تمامی واحدهای داخلی از جمله بیمارستان تأکید نمود.
آقای طاهری مسؤول بیماریهای غیرواگیر ، در خصوص هماهنگی های انجام شده با واحدهای مختلف ستادی مرکز بهداشت برای اجرای برنامه های جامعه ایمن مطالبی بیان نمود که در این زمینه وظائف تمام واحدها در جامعه ایمن تعیین شده است.
خانم فولادبند ،کارشناس مسؤول آموزش بهورزی استان، در مورد اقدامات انجام شده در زمینه آموزش کمکهای اولیه برای بهورزان و استفاده بهورزان مرد از کلاه ایمنی در هنگام موتورسواری و آموزش پزشکان مراکز شهری و روستایی و بهورزان در مورد جامعه ایمن و تشکیل شورای بهداشت روستا در راستای برنامه جامعه ایمن و تهیه چک لیست ایمنی مراکز بهداشتی و درمانی و خانه بهداشت و استفاده از طرح CBR برای کاهش عوامل خطر در معلولین به تفصیل صحبت نمود.
خانم رضایی ، کارشناس بهداشت روان معاونت بهداشتی ، در زمینه نقش آموزش سلامت در کاهش عوامل خطرساز انسانی در بروز حوادث و لزوم جلب مشارکت سایر ارگان ها در ارائه آموزش ها مطالبی بیان نمود.
سپس مسؤول واحدهای بهداشت روان ، بهداشت خانواده، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای و آموزش سلامت مرکز بهداشت شهرستان عملکرد خود را در زمینه جامعه ایمن بیان نمودند.
پس از بحث و تبادل نظر موارد زیر به تصویب رسید:
1-ستاد گسترش و هماهنگی ، بهورزانی را که دوره کمک های اولیه را طی نکرده اند ، به منظور کذراندن دوره مذکور(32 ساعته) به جمعیت هلال احمر معرفی نماید.
2- ستاد گسترش و هماهنگی در راستای فرهنگ سازی در سطح جامعه ، به کلیه بهورزان مرد که از موتورسیکلت استفاده می کنند ، ابلاغ نماید که در هنگام موتور سواری از کلاه ایمنی استفاده نمایند و بهورزانی که کلاه ندارند در اسرع وقت کلاه ایمنی را تهیه نمایند.
3- ستاد گسترش و واحد بیماری های غیر واگیر در اسرع وقت نسبت به آموزش بهورزان در زمینه جامعه ایمن با اخذ مجوز از استان اقدام نمایند.
4- واحد بیماری های غیرواگیر برای تهیه چک لیست ایمنی مراکز بهداشتی و درمانی و خانه های بهداشت با استان هماهنگی لازم را به عمل آورد.
5- واحد بهداشت روان نسبت به ارزیابی طرح CBR با همکاری اداره بهزیستی اقدام نماید و اقدامات انجام شده در راستنای جامعه ایمن در مورد کاهش عوامل خطر محیط زیست معلولین به دبیرخانه جامعه ایمن (واحد بیماریهای غیرواگیر) ارائه نماید.
6- واحدهای بهداشت حرفه ای ، بهداشت محیط، بهداشت روان، بهداشت خانواده ، بهداشت مدارس، جلب مشارکتهای مردمی و آموزش سلامت نسبت به اجرای برنامه عملیاتی تدوین شده اقدام نمایند.
7- تمام اقدامات انجام شده در راستای جامعه ایمن توسط واحدهای مختلف ستادی به دبیرخانه جامعه ایمن (واحد بیماریهای غیرواگیر)ارسال گردد.
8- کارشناس جلب مشارکتهای مردمی با رویکرد توانمندسازی داوطلبین سلامت در برنامه جامعه ایمن با ارتباط با واحد بیماریهای غیرواگیر حداکثر تاپایان شهریور ماه 88 اقدام نماید.
9- کارشناس بهداشت مدارس مرکز بهداشت، در زمینه برنامه های جامعه ایمن توجیه می باشد و باهمکاری واحد بیماریهای غیرواگیر نسبت به ارتقاء ایمنی مدارس و برنامه های آموزشی اقدام نماید.
10- کارشناس جلب مشارکتهای مردمی با توجه به هماهنگی های قبلی با نامبرده ، نسبت به فعال سازی کمیته بهداشتی رابطین مراکز با حضور مربی ، مسؤول مرکز، و سایر پرسنل واحدهای مراکز بویژه در زمینه جامعه ایمن حداکثر تا پایان شهریور ماه اقدام نماید.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-5-24 16:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ