صورتجلسه کارگروه جامعه ایمن شهرستان نی ریز
5/2/88
جلسه کار گروه جامعه ایمن شهرستان در تاریخ 5/2/88   رأس ساعت 10   صبح در فرمانــــداری نی ریز تشکیل گردید .
ابتدا آقای دکتر ذاکری سرپرست شبکه بهداشت ودرمان ضمن عرض خیر مقدم به مدعوین دستور کار جلسه را ارائه نمودند و خبر از بازدید کارشناسان جهانی جامعه ایمن از برنامه جامعه ایمن نی ریز رادادند .
آقای طاهری مسئول بیماریهای غیرو اگیر : ‌برنامه های استقبال از کار شناسان جامعه ایمن جهانی از کشور سوئد در شهرستان را ارائه دادند که این برنامه شامل جلسه اعضای کار گروه جامعه ایمن با کارشناسان جامعه ایمن جهانی ، ایجاد نمایشگاه در حاشیه جلسه و بازدید از مدرسه ایمن و کار گاه ایمن می باشد .
 در بخش دیگر به مقایسه آمار مصـــــدومین سال 87 نسبت به سال 86   پرداخت که در این زمینه آمار تعداد کل مصدومین سال 87 نسبت به سال86 ، 4/22 ٪    کاهش نشان می دهد که این کاهش شامل آمار سوختگی - برق گرفتگی ، محیط کار و موتور سواران می باشد ولی آمار مصدومین تصادف عابر پیاده و خودرو سوار و خودکشی افزایش داشته است .
 آقای استقلال نماینده شهرداری اقدامات شهرداری در مورد مصوبات کار گروه جامعه ایمن ، در مورد مسیر مدرسه پویندگان و نصب سرعت گیر را بیان نمود.
آقای جوکار رئیس تربیت بدنی اقدامات انجام شده در مورد احداث پیست موتور سواری و نصب روشنائی در سالن های ورزشی و استخر را بیان نمود
آقای مسجودی رئیس اداره کار اقدامات انجام شده در مورد راه اندازی سرویس برای کار گران مجتمع سنگبری را بيان نمود.
 
پس از بحث و تبادل نظر شرکت کنندگان موارد ذیل به تصویب رسید .
 
1- محل برگزاری جلسه با کارشناسان جامعه ایمن جهانی و نمایشگاه در سالن فرمانداری تعیین شد .
2- تاریخ برگزاری جلسه با کارشناسان جامعه ایمن جهانی متعاقبأ توسط دبیرخانه به اطلاع اعضاء‌رسانده می شود .
3- یک تابلو از جاذبه های گردشگری و میراث فرهنگی شهرستان توسط اداره میراث فرهنگی وصنایع گردشگری در محل بر گزاری نمایشگاه نصب گردد .
4- هزینه های پذیرائی و غذا برای میهمانان توسط فرمانداری تأمین می گردد
5- هزینه های تهیه هدیه برای میهمانان توسط شورای شهر نی ریز تأمین می گردد .
6- بسته های جاذبه گردشگری و میراث فرهنگی برای میهمانان توسط میراث فرهنگی تهیه می گردد .
7- تهیــــه تابلو فلزی جامعه ایمن در ورودی شهر و نصب بنر   ویژه میهمانان توسط شهرداری تهیه می گردد
8-آموزش و پرورش نسبت به آماده سازی یک مدرسه ایمن جهت بازدید کارشناسان جامعه ایمن جهانی اقدام نماید.
9- مرکز آموزش فنی و حرفه ای نسبت به آماده سازی کارگاههای فنی مرکز جهت بازدید کارشناسان جامعه ایمن جهانی اقدام نماید.
10- روابط عمومی فرمانداری و شبکه بهداشت و درمان نسبت به تهیه گزارش بازدید کارشناسان جامعه ایمن جهانی اقدام نمایند.
11- در خصوص تهیه سرویس برای کارگران مجتمع سنگبری فجر نی ریز هماهنگی لازم توسط شهرداری و مسئول مجتمع سنگبری فجر نی ریز با تاکسیرانی شهرداری به عمل آید .
12- در خصوص ساماندهی وضعیت ترافیکی و ایمنی عبورومرور شهر نی ریز در زمان ورود و بازدید میهمانان خارجی جامعه ایمن، جلسه هماهنگی توسط شبکه بهداشت ودرمان با راهنمائی و رانندگی برگزار گردد .
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-5-24 16:37        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ