صورتجلسه کمیته داخلی جامعه ایمن شهرستان نی ریز
30/4/88
جلسه کمیته داخلی جامعه ایمن شهرستان در تاریخ 30/4/88 رأس ساعت 10:30 صبح در سالن اجتماعات مرکز بهداشت برگزار گردید .
ابتدا آقای طاهری ضمن خیر مقدم به مدعوین نتایج بازدید کارشناسان جامعه ایمن جهانی از برنامه جامعه ایمن شهرستان را مثبت ارزیابی کرد و هم اکنون شهرستان در مرحله پذیرش عضویت قرار دارد و در شهریور ماه مجدداً مورد بازدید قرار می گیرد.
در بخش دیگر اقدامات انجام شده برای پذیرش کاندیدایی جامعه ایمن نی ریز را بیان نمود و نحوه همکاری واحدهای مختلف در برنامه جامعه ایمن را شرح دادند.
خانم عزیزی پناه ، کارشناس بهداشت حرفه ای ، در مورد مشکلات کارگزان کوره های آجرپزی و متصدیان توزیع کپسول گاز در شهر نی ریز مطالبی بیان نمود.
آقای محمودی ، کارشناس آموزش بهداشت ، در مورد نقش آموزش در برنامه های بهداشتی جامعه ایمن مطالبی بیان نمود.
خانم جلالی ، کارشناس بهداشت خانواده ، در مورد ادغام برنامه آموزشی جامعه ایمن در برنامه مراقبت کودکان و سالمندان مطالبی ارائه نمود.
آقای محمودی ، کارشناس بهداشت محیط، در مورد نحوه همکاری واحد بهداشت محیط در برنامه جامعه ایمن مطالبی ارائه نمود.
خانم فروغی تبار ، کارشناس جلب مشارکتهای مردمی ، نحوه اجرای برنامه جامعه ایمن در برنامه داوطلبین سلامت را تشریح کرد.
پس از بحث و تبادل نظر اعضا ء موارد ذیل به تصویب رسید:
1- واحد جلب مشارکت مردمی در اجرای برنامه عملیاتی رابطین جامعه ایمن و جذب بیشتر رابطین در محلات شهر نی ریز همکاری لازم را داشته باشد.
2- کمیته پیشگیری از حوادث محیط کار با مشارکت فعال واحد بهداشت حرفه ای با همکاری واحد بیماریهای غیرواگیر تشکیل گردد.
3- واحد بهداشت حرفه ای نسبت به تدوین برنامه عملیاتی پیشگیری از حوادث محیط کار با همکاری واحد بیماریهای غیرواگیر اقدام نماید.
4- واحد بهداشت روان ، با فعال سازی کمیته پیشگیری از خودکشی نسبت به اجرای برنامه عملیاتی پیشگیری از خودکشی و خشونت با همکاری سایر ادارات اقدام نمایند.
5- واحد آموزش سلامت ، برنامه های آموزشی جامعه ایمن را به عنوان یکی از اولویتهای آموزشی در مراکز بهداشتی و درمانی و خانه های بهداشت هماهنگ نماید.
6- واحد بهداشت محیط ضمن ارزیابی ایمنی اماکن عمومی در تدوین برنامه عملیاتی ارتقاء ایمنی اماکن ، مدارس ، فروشگاهها و مساجد همکاری نمایند.
7- واحد بهداشت خانواده نسبت به تدوین برنامه عملیاتی ارتقاء ایمنی کودکان زیر 8 سال ، سالمندان و زنان خانه دار با همکاری واحد بیماری های غیرواگیر با توجه به اولویت های آموزشی اقدام نمایند.
8- واحد بهداشت مدارس نسبت به تدوین برنامه عملیاتی برای ارتقاء ایمنی مدارس و دانش آموزان با همکاری واحد بیماری های غیرواگیر با توجه به اولویتهای آموزشی اقدام نماید.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-5-24 16:23        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ