صورتجلسه آبان ماه کارگروه جامعه ایمن شهرستان نی ریز
18/8/89

جلسه کارگروه جامعه ایمن شهرستان در تاریخ 18/8/89 رأس ساعت 10 صبح در محل فرمانداری برگزار گردید.

آقای بذرافشان ، معاون فرماندار ضمن عرض خیر مقدم به مدعوین یکی از مهمترین آسیب های درون شهری را معضل موتورسواران بیان نمود که علیرغم فعالیتهای انجام شده هنوز تغییر قابل محسوسی در موتورسواران در معابر دیده نشده است و با سبک غیراصولی یا سرعت
غیر مجاز وارد خیابان ها می شوند و دچار حادثه می شوند که یک آسیب اجتماعی محسوب می شوند . ایشان درمورد نصب سرعت گیر در معابر بیان نمود که قبل از نصب سرعت گیر علائم هشدار دهنده مورد نیاز آن تهیه و نصب شود .

ایشان درمورد سرویس مدارس حومه پیشنهاد نمود شهرداری از چندین دستگاه اتوبوس واحد استفاده نماید وروستاهای حومه شهر نی ریز را هم تحت پوشش قرار دهند تا معضل ایاب و ذهاب دانش آموزان هم مرتفع گردد .

و به صورت مقطعی خواستار حل مشکل سرویس مدارس از طریق آموزش و پرورش با استفاده از سرویس های مدارس تجمیع در مناطق حومه شهر نی ریز شد.

 آقای کاظمی ،کارشناس مسؤول سیاسی و اجتماعی فرمانداری، در مورد تعریض پل های حادثه خیز کوچه های ورودی به خیابانهای شهر
نی ریز و ساماندهی سرویس مدارس و بازدید از ورودی شهر نی ریز درمورد جابجایی پایه های برق و ادامه نصب گاردریل در ورودی شهر
نی ریز مطالبی بیان نمود .

آقای طاهری، كارشناس مسؤول بیماریهای غیرواگیر اقدامات انجام شده درمورد جلسه قبل کارگروه جامعه ایمن را بیان نمود و در بخشی دیگر نتایج بازدید تیم ارزیابی جامعه ایمن را درمورد طرح ارتقاء ایمنی موتورسوران بیان نمود که تیم مذکور از تمام مدارس پسرانه مقطع متوسطه بازدید نمود و از نظر اجرای طرح منع استفاده دانش آموزان از موتورسیکلت ، مدارس را به سه گروه تقسیم نمود :
1- مدارس تقریباً موفق
2- مدارس غیرانتفاعی که مدیران نظارت کمتری در این زمینه داشته اند   
3- هنرستانها که وضعیت آنها نسبت به سال گذشته بهتر شده بود ولی به عنوان مدارس خیلی مشکل دار محسوب می شوند .

ایشان اقدامات انجام شده آموزشی در مدارس را نیز بیان نمود و خواستار حل مشکل سرویس مدارس مناطق روستایی حومه شهر نی ریز در راستای اجرای طرح ارتقاء ایمنی موتورسواران شد .

آقای طبیعی ، معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش نی ریز، در مورد اجرای طرح منع استفاده دانش آموزان از موتورسیکلت مطالبی بیان نمود که این طرح تاکنون نتایج خوبی داشته است و استفاده کنندگان از موتورسیکلت در بین دانش آموزان بسیار کاهش داشته است و با ادامه طرح و انجام فعالیتهای مستمر آموزشی و اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی در یک دوره یکساله کاملاً موفق خواهد شد . درمورد تهیه سرویس مدارس برای دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان مناطق روستایی حومه بیان نمود تا آنجا که امکان داشته باشد هماهنگی به عمل خواهد آمد تا از سرویس مدارس تجمیع حومه استفاده شود .

آقای فخاری ، بخشدار بخش مرکزی ، پیشنهاداتی درمورد نحوه طراحی خیابانها که مانع افزایش سرعت شوند و نظارت بیشتر شهرداری و تاکسیرانی به سرویس دهی تاکسی ها و مینی بوس ها ارائه نمود .

آقای شاهسونی ، نماینده اداره راه و ترابری ، عدم ادامه نصب گاردریل در ورودی شهر را مشکل جابجایی پایه های برق مسیر بیان نمود .

آقای آزاد ، نماینده نیروی انتظامی ، معضل توقف کامیونهای حمل بار به فروشگاه محمدیان در ورودی خیابان آیت ا... مطهری به بلوار استقلال را بیان نمود و خواستار مرتفع شدن این معضل شد .

آقای استقلال نماینده شهرداری اقدامات انجام شده درمورد اصلاح ورودی شهر و نصب سرعت گیر و سد معابر را بیان نمود .

آقای فرج زاده ، مسؤول تاکسی رانی آمادگی تاکسیرانی را در مورد سرویس دهی دبیرستانهای پسر شهر نی ریزدر راستای طرح ارتقاء ایمنی موتورسواران و ساماندهی سرویس مدارس مقاطع مختلف را در راستای ارتقاء ایمنی جامعه اعلام نمود.


پس از بحث و تبادل نظر اعضا موارد زیر به تصویب رسید:

1- به منظور سریع مرتفع شدن مشکل سرویس دانش آموزان پسر مقطع متوسطه حومه شهر نی ریز ( مجموعه تل مهتابی و نصیرآباد ) آموزش و پرورش نی ریز ظرف حداکثر دو روز آینده هماهنگی لازم با مسئولین واحدهای مربوطه آموزش و پرورش در مورد استفاده از سرویس مدارس تجمیع برای دانش آموزان پسر مقطع متوسطه به عمل آورد و نتیجه هماهنگی را به فرمانداری و دبیرخانه جامعه ایمن جهت اقدامات بعدی اعلام نمایند مسئول پیگیری این مصوبه آقای طبیعی ، معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش ، تعیین شد .

2- به شهرداری و تاکسیرانی پیشنهاد می گردد حوزه فعالیت های خدمات رسانی تاکسیرانی و مینی بوس رانی را به روستاهای حومه شهر
نی ریز گسترش دهند .

3- به منظور ساماندهی سرویس ایاب و ذهاب مدارس شهر نی ریز و نظارت بر ظرفیت سرویس های مذکور آموزش و پرورش نی ریز لیست مشخصات سرویس های مدارس را به تفکیک مدارس به تاکسیرانی اعلام نمایند .

4- با توجه به توقف متعدد کامیون های حمل بار جلوی فروشگاه محمدیان در ابتدای خیابان مطهری به بلوار استقلال و وجود مشکلات ترافیکی متعدد مقرر شد راهنمایی و رانندگی نظارت بیشتری در این زمینه داشته باشد و شهرداری نیز با همکاری راهنمایی و رانندگی به آقای محمدیان متصدی فروشگاه تذکر لازم داده شود تا در خصوص جابجایی محل فروشگاه در آینده برنامه ریزی و اقدام نماید .

5- نماینده راه و ترابری با نماینده فرمانداری ، اداره برق شهرداری از ورودی شهر نی ریز بازدید نمایند و وضعیت پایه های برقی که قابل جابجایی می باشند ، تعیین نمایند تا نسبت به جابجایی آن توسط اداره برق برنامه ریزی و اقدام شود . در این زمینه راه و ترابری گزارشی از وضعیت تعداد پایه های قابل جابجایی به اداره برق و دبیرخانه جامعه ایمن جهت اقدام بعدی اعلام نمایند.

6- با توجه به بروز تصادفات متعدد مرگبار در ورودی شهر نی ریز به بلوار ولی عصر شهرداری با همکاری راه و ترابری شهرستان نسبت به رفع موانع و اصلاح ورودی مذکور با همکاری اداره راه و ترابری اقدام نمایند .

7- شهرداری نی ریز نسبت به تعریض طول پل های کوچه های ورودی به خیابان ها با همکاری راهنمایی و رانندگی اقدام نمایند و
راهنمایی و رانندگی لیست کوچه های حادثه خیز را به شهرداری اعلام نمایند تا در اولویت اصلاح قرار گیرند .

8- با توجه به اینکه تاکنون چندین مسیر حادثه خیز جهت نصب سرعت گیر به شهرداری اعلام گردیده ، مقرر گردید  تا شهرداری در این زمینه در اسرع وقت حداکثر ظرف یک ماه آینده اقدام نماید . 

9- آموزش و پرورش نی ریز لیست اسامی مدارس مقطع متوسطه پسر شهر نی ریز را که نیاز به سرویس دارند به تاکسیرانی و دبیرخانه جامعه ایمن اعلام نماید تا در خصوص سرویس ایاب و ذهاب مدارس هماهنگی های لازم به عمل آید.

10- گزارش اقدامات انجام شده در زمینه سایر مصوبات جلسه 7/7/89 کارگروه جامعه ایمن ، در جلسه آینده مطرح خواهد شد.


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-5-24 13:54        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ