صورتجلسه بازدید نمایندگان جامعه ایمن 

شهرستان نی ریز از ورودی شهر نی ریز

 

پیرو بند 6 مصوبات جلسه کارگروه جامعه ایمن شهرستان در مورخ 18/8/89 در خصوص بازدید از ورودی شهر نی ریز در تاریخ 14/9/89 رأس ساعت 12:30 از ورودی شهر نی ریز بازدید به عمل آمد که پس از بحث و تبادل نظر موارد زیر جهت اجرا به تصویب رسید.

1-    شهرداری نی ریز نسبت به تعریض اولین پل جاده بعد از تالار غذاخوری گل سرخ به سمت پمپ بنزین فرامرزیان ظرف حداکثر یک ماه آینده اقدام نماید.

2-    اداره راه و ترابری شهرستان نسبت به تعریض با زیرسازی و شانه سازی جاده از تالار گل سرخ تا پمپ بنزین فرامرزیان ظرف حداکثر یک ماه آینده اقدام نماید.

3-    اداره برق نسبت به تأمین روشنایی دو طرف جاده از تالار گل سرخ تا پمپ بنزین فرامرزیان ظرف حداکثر دو هفته آینده اقدام نماید.

4-    در خصوص جابجایی پایه های برق مسیر ورودی شهر نی ریز از پمپ بنزین فرامرزیان به سمت پادگان قدس و نحوه تأمین هزینه های جابجایی آن در جلسه آینده کارگروه جامعه ایمن بحث و تبادل نظر شود.


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-5-24 13:52        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ