صورتجلسه کارگروه جامعه ایمن شهرستان نی ریز
26/11/89
 
جلسه کارگروه جامعه ایمن شهرستان با حضور اعضاء و مدعوین در تاریخ 26/11/89 رأس ساعت 10 صبح در محل فرمانداری برگزار گردید.
آقای کاظمی ، کارشناس مسؤول سیاسی و اجتماعی و نماینده فرماندار،ضمن عرض خیر مقدم دستور کار جلسه را بیان نمود و در بخشی دیگر در مورد آمادگی اعضاء در مورد بازدید شهرستانهای بوانات و استهبان مطالبی بیان نمود.
آقای دوزنده ، سرپرست اداره کار و امور اجتماعی ، عملکرد کمیته پیشگیری از سوانح محیط کار را ارائه نمود که در این زمینه فعالیتهای مشترکی در خصوص پیشگیری از حوادث محیط کار با اعضاء کمیته در حال انجام می باشد.
آقای طاهری، مسؤول بیماریهای غیرواگیر مرکز بهداشت، گزارشی از فعالیتهای کارگروه جامعه ایمن در دو ماه گذشته را بیان نمود که در این خصوص ساماندهی سرویس مدارس دانش آموزان حومه بویژه تل مهتابی به منظور منع استفاده دانش آموزان از موتورسیکلت و بازدید از ورودی شهر نی ریز انجام شده است.
ستواندوم زارعی ، نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی خواستار تهیه برچسب شناسایی برای سرویس مدارس و تهیه علائم و اصلاح قوس زیرگذر شهرک سنگ شد.
آقای استقلال ، مسؤول خدمات شهری شهرداری ، بخشی از عملکرد شهرداری را در مورد تهیه تابلوهای علائم راهنمایی و رانندگی و نصب چراغ راهنمایی و فرماندهی بیان نمود.
خانم زارعی ، رئیس اداره بهزیستی ، در مورد ضرورت مناسب سازی و رفع موانع در معابر عمومی و اماکن دولتی در امر تردد جانبازان و معلولین در شهرستان مطالبی بیان نمود.
پس از بحث و تبادل نظر اعضا موارد زیر به تصویب رسید:
1-   شهرداری نسبت به تأمین اعتبار مالی احداث ورودی شهر نی ریز در تقاطع ولی عصر در ابتدای سال آینده اقدام نماید.
2- شهرداری نسبت به طراحی لوگوی جامعه ایمن شهرستان برای میدان ورودی شهر در تقاطع ولی عصر (عج)که ساخت آن در دست اقدام می باشد، برنامه ریزی نماید.
3- تاکسیرانی شهرداری با همکاری آموزش و پرورش با نصب برچسب روی خودروهای سرویس مدارس  آنها را مشخص نمایند.
4- شهرداری نسبت به خطکشی عابر پیاده روبروی تمامی مدارس و نصب تابلو مدرسه و گذرگاه عابر پیاده به ویژه مدرسه 15 خرداد اقدام نماید.
5- آموزش و پرورش شهرستان همچنان تا استقرار کامل طرح منع استفاده دانش آموزان از موتورسیکلت در خصوص تهیه سرویس برای مدارس شهر نی ریز و حومه در سال جاری برنامه ریزی نماید تا مشکلات این طرح به طور کامل حداکثر تا شروع سال تحصیلی آینده مرتفع گردد.
6- اداره بهزیستی درصد رمپ های احداث شده برای تردد معلولین و جانبازان در معابر عمومی و اماکن دولتی را به دبیرخانه و فرمانداری اعلام نماید تا برنامه ریزی در خصوص افزایش رمپها ، با برگزاری جلسات توجیهی با ادارات ذیربط انجام گیرد.
7- نمایندگان راهنمایی و رانندگی ، فرمانداری ، راه و ترابری ، اداره برق ، شهرداری و دبیرخانه جامعه ایمن حداکثر ظرف یک هفته آینده از زیرگذر تقاطع شهرک سنگ بازدید به عمل آورند و نواقص فنی و علائم راهنمایی و رانندگی مورد نیاز آن بررسی شده تا قبل از پایان سال جاری نسبت به نصب علائم مورد نیاز و تأمین روشنایی و مرتفع شدن نواقص فنی آن اقدام شود.
8- شهرداری و شورای اسلامی نسبت به برنامه ریزی و تأمین اعتبار برای رفع معایب و اصلاح هندسی نقاط حادثه خیز شهر نی ریزکه توسط راهنمایی و رانندگی طی نامه شماره 13377 مورخ 28/10/89 اعلام شده است ، اقدام نمایند ودر جلسات آینده گزارش پیشرفت آن اعلام گردد.
9- اداره کار و امور اجتماعی با همکاری شبکه بهداشت و درمان نسبت به تدوین برنامه جامع عملیاتی کوتاه مدت و دراز مدت در زمینه ارتقاء سطح آگاهی کارگران و کارفرمایان مشاغل مختلف و ایمنی محیط کار اقدام نماید و در جلسات کارگروه جامعه ایمن گزارش پیشرفت فعالیت ها اعلام گردد.
10-کلیه اعضاء کارگروه جامعه ایمن شهرستان گزارشی از عملکرد خود به صورت مستند (عکس ، فیلم و جزوات آموزشی تهیه شده) در راستای اجرای برنامه های جامعه ایمن در شهرستان به منظور تهیه گزارش سالانه جهت ارسال به دفتر کمیته همکاریهای بین المللی جوامع ایمن (دانشگاه کارولینسکای سوئد) حداکثرتا پایان اسفند 89 به دبیرخانه ارسال نمایند.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-5-24 13:48        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ