صورتجلسه بازدید نمایندگان جامعه ایمن شهرستان نی ریز از زیرگذر ورودی شهر نی ریز
17/12/89
 
پیرو بند 7 مصوبات کارگروه جامعه ایمن شهرستان در تاریخ 26/11/89 در خصوص بازدید از زیرگذر ورودی شهر نی ریز ، در تاریخ 17/12/89 رأس ساعت 9 صبح از زیرگذر مذکور بازدید به عمل آمد که پس از بحث و تبادل نظر موارد زیر به تصویب رسید که اداره راه و ترابری شهرستان قبل از پایان سال جاری نسبت به اجرای آن اقدام می نماید.
1-   علائم مورد نیاز از قبیل تابلوهای جهت نما و ... قبل و بعد از زیرگذر نصب گردد .
2-   دو عدد چراغ چشمک زن جهت نما بعد از خروج از زیرگذر نصب گردد .
3-   پروژکتور مورد نیاز در زیرگذر نصب گردد.
4-   قبل از ورود به زیرگذر علائم چشم گربه ای یا سرعت گیر مناسب اضافه گردد.
5-   یک تابلو جهت نما با تعیین مسیر شهر نی ریز و کرمان قبل از ورود به زیرگذر نصب گردد.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-5-24 13:49        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ