صورتجلسه کارگروه جامعه ایمن شهرستان نی ریز
16/4/89
جلسه کارگروه جامعه ایمن شهرستان در تاریخ 16/4/89ساعت 9 صبح در محل فرمانداری برگزار گردید.
پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آقای کاظمی ، کارشناس مسؤول سیاسی و اجتماعی فرمانداری ، ضمن عرض خیرمقدم ، دستور کار جلسه را ارائه نمودند و در بخشی دیگرمشکلات رفت و آمد تراکتور و کمباین های کشاورزی را در جاده آباده طشک و مشکلات بروز حوادث متعدد آن را بیان نمود.
آقای طاهری، مسؤول بیماریهای غیرواگیرمرکز بهداشت، اقدامات انجام شده در مورد مصوبات جلسه 5/3/89 کارگروه جامعه ایمن را بیان نمود .
در بخشی دیگر اقدامات انجام شده در مورد فعال شدن کمیته جامعه ایمن در مرکز بخش ها و پی گیری تأمین اعتبار بخشی از فعالیت های آموزش از طریق مدیریت بحران استانداری را بیان نمود.
آقای مهندس ملاحسینی ، شهردار نی ریز فعالیت های انجام شده در راستای مصوبات جامعه ایمن را بیان نمود و یکی از مشکلات شهر نی ریز را عدم روشنایی معابر جدید الاحداث دانست و خواستار تأمین اعتبار روشنایی معابر در اسرع وقت شد.
آقای بذرافشان ، معاون فرمانداری ، ضمن تشکر از فعالیت های انجام شده شهرداری در راستای جامعه ایمن، ابعاد مختلف توسعه همه جانبه جامعه را بیان نمود و زیر بنای اصلی توسعه جامعه را گسترش توسعه فرهنگی بیان نمود.
در بخشی دیگر در خصوص تأمین اعتبار برنامه های جامعه ایمن با طرح موضوع، در کمیته برنامه ریزی شهرستان تأکید کرد.
آقای خالقداری، رئیس بنیاد مسکن شهرستان نی ریز، اقدامات انجام شده در مورد طرح هادی روستای تل مهتابی را بیان نمود.
پس از بحث و تبادل نظر اعضا موارد زیر به تصویب رسید:
1- در خصوص تأمین اعتبار روشنایی معابر شهر نی ریز از طریق فرمانداری و اداره برق شهرستان پیگیری لازم به عمل آید و نتیجه در جلسه آینده مطرح گردد.
2- جلسه ای در خصوص بحث و تبادل نظر در مورد تأمین روشنایی پروژه تقاطع غیر هم سطح ورودی شهر نی ریز و سایر معابر با حضور اداره راه و ترابری ، مدیریت برق، راهنمایی و رانندگی ، شهرداری ، شورای شهر و شبکه بهداشت و درمان حداکثر ظرف یک هفته آینده در فرمانداری برگزار گردد.
3- اداره مخابرات شهرستان در خصوص جابجایی تمام تأسیسات مخابرات در فلکه فلسطین جنب درب بیمارستان شهدا در اسرع وقت اقدام نماید تا تعریض و اصلاح فیزیکی آن قسمت انجام گیرد.
4- در خصوص پیگیری تأمین اعتبار برنامه های جامعه ایمن مقرر گردید در جلسات کمیته برنامه ریزی شهرستان ، نماینده جامعه ایمن و دبیرکارگروه جامعه ایمن حضور داشته باشند.
5- با توجه به بروز حوادث متعدد تراکتور و کمباین های کشاورزی در جاده های اصلی شهرستان بویژه در جاده آباده طشک ، پلیس راه نظارت بیشتری در این زمینه داشته باشد و جهاد کشاورزی هم به همه صاحبان تراکتور و کمباین های کشاورزی ابلاغ نماید تا نسبت به رفع نقص روشنایی وسیله و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی اقدام نمایند.
6- شهرداری شهر نی ریز با توجه به مصوبات جلسات قبل مکان های زیر را در اولویت نصب سرعت گیر قرار دهد:
-        پیچ خطرناک خیابان تختی ، قبل از کوچه شماره 9 در قسمت نزدیک به خیابان بهداشت .
 
-        خیابان تختی در قسمت ورودی به استادیوم شهداء
کوچه جنب مدیریت جهاد کشاورزی در بلوار استقلال
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-5-24 13:56        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ