صورتجلسه کارگروه جامعه ایمن شهرستان نی ریز
28/10/90
جلسه کار گروه جامعه ایمن شهرستان با حضور اعضاء و مدعوین در تاریخ 28/10/90 رأس ساعت 9 صبح در محل فرمانداری برگزار گردید . پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم ، آقای کاظمی ، کارشناس مسؤول سیاسی و اجتماعی و نماینده فرماندار ضمن عرض خیر مقدم دستورکار جلسه و نحوه تهیه دستورکار جلسات آینده و اقدامات انجام شده فرمانداری در مورد تأمین اعتبار روشنایی معابر را شرح داد.
آقای طاهری ، مسئول بیماریهای غیرواگیر مرکز بهداشت ، گزارشی از اجرای مصوبات جلسات قبل جامعه ایمن را شرح داد و در بخشی دیگر وضعیت بروز موارد خودکشی و حوادث محیط کار شهرستان در مقایسه با سال گذشته را بیان نمود و خواستار اجرای برنامه های آموزشی و هماهنگی بین بخشی در این زمینه شد.
آقای دوزنده ، سرپرست اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ، اقدامات انجام شده در مورد حوادث محیط کار شامل برگزاری جلسات آموزشی توسط کمیته های حفاظت فنی کارگاهها و بازرسی کار و بازدید از کارگاهها را بیان نمود.
آقای گشتاسبی ، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ، بخشی از فعالیتهای آموزشی ترافیکی انجام شده برای مسؤولین آژانس های تاکسی رانی و مهدکودک های شهر نی ریز را بیان نمود.
خانم دیده گاه ، کارشناس بهداشت روان مرکز بهداشت ، فعالیتهای کمیته تخصصی پیشگیری از خودکشی شامل برگزاری جلسات آموزشی ویژه مشاوران مدارس و تدوین برنامه عملیاتی با مشارکت آموزش و پرورش و دانشگاهها و سایر نهادها را بیان نمود .
خانم شاهسونی ، مسؤول اورژانس اجتماعی بهزیستی ، دلایل بروز خودکشی شامل افسردگی ، مصرف مواد مخدر و مورد توجه قرار گرفتن فرد و ... را بیان نمود و راهکارهای پیشگیری از آن شامل آموزش ، مشاوره و مهارتهای حل مسأله را شرح داد.
پس از بحث و تبادل نظر ، موارد ذیل به تصویب رسید:
1- جلسه ای در خصوص ساماندهی سرویس مدارس با حضور راهنمایی و رانندگی ، مسؤول تاکسیرانی شهرداری ، آموزش و پرورش و شبکه بهداشت و درمان برگزار گردد .مسؤول برگزاری جلسه آموزش و پرورش تعیین شد.
2- به منظور فعالیت بیشتر کمیته پیشگیری از حوادث محیط کار ، برای اعضای کمیته با هماهنگی اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی توسط دبیرخانه جامعه ایمن ابلاغ عضویت صادر گردد.
3- با توجه به مشکلات ترافیکی ورودیهای شهرک سنگ به جاده اصلی به منظور بحث و تبادل نظر در خصوص پیشنهاد اصلاحات فیزیکی جاده اصلی در دست احداث با حضور مسؤول شهرکهای صنعتی ، فرمانداری ، راه و ترابری ، مسؤول مجتمع سنگبری ها ، بخشداری مرکزی ، شورای شهر نی ریز و شهرستان و پلیس راه نی ریز - سیرجان برگزار گردد. مسؤول هماهنگی برگزاری جلسه شبکه بهداشت و درمان با همکاری فرمانداری تعیین شد.
4- اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با همکاری شبکه بهداشت و درمان در خصوص بازدیدهای مشترک از کارگاهها برنامه ریزی لازم را به عمل آورده و نتیجه بازدیدهای مشترک به فرمانداری و دبیرخانه اعلام نمایند.
5- اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با همکاری شبکه بهداشت و درمان از ساختمان خانه بهداشت کارگری شهرک سنگ به منظور بررسی و تأئید محل بازدید به عمل آورند و نتیجه بازدید مشترک به فرمانداری و دبیرخانه اعلام نمایند.
6- اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان با همکاری راهنمایی و رانندگی و پلیس راه و دبیرخانه جامعه ایمن طرحی برای ارتقاء فرهنگ ترافیکی در قالب های هنری برای کودکان و جوانان تدوین نمایند.
7- با توجه به درخواستهای مردمی روستاهای تل مهتابی و تل ساربانی برای نصب سرعت گیر در جاده ، اداره راه و ترابری شهرستان از جاده های مذکور جهت بررسی اقدامات مورد نیاز بازدید به عمل آورد و نتیجه را به فرمانداری و دبیرخانه اعلام نمایند.
8- اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی نسبت به فعال سازی کمیته تخصصی حوادث محیط کار با حضور اعضاء اقدام نماید و نتیجه اقدامات را در جلسات کارگروه ارائه نماید.
9- شبکه بهداشت و درمان نسبت به فعال سازی کمیته تخصصی پیشگیری از خودکشی با حضور اعضاء اقدام نماید و نتیجه اقدامات را در جلسات کارگروه ارائه نماید.
10- تاکسیرانی شهرداری ، رانندگان تاکسی را جهت انجام معاینات پزشکی به شبکه بهداشت و درمان ارجاع دهند.
11- شهرداری نی ریز و بهزیستی نسبت به شناسایی مشکلات و استانداردسازی وسایل بازی موجود در پارکها ، مهدکودکها و اماکن تفریحی از طریق تماس با شرکتهای معرفی شده از اداره استاندارد طبق نامه پیوست اقدام و گواهی استاندارد وسایل بازی را دریافت نمایند.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-5-20 18:49        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ