صورتجلسه بازدید نمایندگان جامعه ایمن شهرستان نی ریز از ورودی شهر نی ریز
 
پیرو بند 3 مصوبات جلسه کارگروه جامعه ایمن شهرستان در مورخ 17/12/90 تیم ارزیابی جامعه ایمن شهرستان در تاریخ 18/12/90 رأس ساعت 9 صبح از ورودی شهر نی ریز بازدید به عمل آوردند که پس از بحث و تبادل نظر موارد زیر جهت اجرا قبل از پایان سال 90 به تصویب رسید:
1-    اداره راه و ترابری شهرستان با نصب 3 تابلو راهنما با عنوان به زیرگذر نزدیک می شوید با فواصل 1000 متر قبل از ورود به زیرگذر اقدام نماید.
2-    اداره راه و ترابری شهرستان با نصب جدا کننده با علائم چشم گربه ای و استوانه ای نسبت به جداسازی مسیر رفت و برگشت و خروج از زیرگذر اقدام نماید.
3-    شهرداری نی ریز نسبت به نظافت محوطه زیرگذر و نصب بنر راهنما برای مسافرین نوروزی بعد از خروج از زیرگذر اقدام نماید.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-5-20 18:46        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ