صورتجلسه کارگروه جامعه ایمن شهرستان نی ریز
26/7/90
جلسه کار گروه جامعه ایمن شهرستان با حضور اعضاء و مدعوین در تاریخ 26/7/90 رأس ساعت 10 صبح در محل فرمانداری برگزار گردید پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم ، آقای مهندس حسینی ، فرماندار شهرستان ضمن عرض خیر مقدم جلسات جامعه ایمن را یکی از مهمترین جلسات فرمانداری قلمداد نمود چرا که با سلامت و فرهنگ جامعه ارتباط دارد و خواستار پیگیری مصوبات جلسات توسط رؤسای ادارات شهرستان شد که نبایستی اجرای مصوبات به تأخیر بیفتد و اجرای برنامه های جامعه ایمن هر چه زودتر باید شروع شود و جلسات جامعه ایمن به صورت منظم با حضور رؤسای ادارات و نمایندگان تام الاختیار آنها برگزار گردد و گزارشی از اجرای مصوبات در طی سال گذشته و شش ماهه اول توسط دبیرخانه آماده گردد.
 در بخشی دیگر مشکلات سوانح شهرستان و نظارت بر ایمنی کامیون های حمل و نقل کالا به ویژه کامیونهای حمل مصالح ساختمانی را بیان نمود .
دکتر فلاحی ، سرپرست شبکه بهداشت و درمان ، میزان بروز مصدومیت سوانح شهرستان در شش ماهه اول سال 90 با مدت مشابه سال گذشته مقایسه نمود و اولویت های پیشگیری از سوانح شهرستان را پیشگیری از حوادث ترافیکی به ویژه موتورسیکلت ، حوادث محیط کار و خودکشی برشمرد .
آقای طاهری ، مسئول بیماریهای غیرواگیر مرکز بهداشت ، گزارشی از اجرای مصوبات جلسات قبل جامعه ایمن را شرح داد که در خصوص اجرای طرح منع استفاده دانش آموزان از موتور سیکلت توسط فرماندهی نیروی انتظامی ، آموزش و پرورش ، بخشداری مرکزی شورای اسلامی شهرستان و دبیرخانه جامعه ایمن هماهنگی های لازم انجام شده است و اجرای طرح نیاز به نظارت بیشتر دارد .
پس از بحث و تبادل نظر اعضاء موارد ذیل به تصویب رسید:
1- اداره راه و ترابری شهرستان از جاده دهچاه به مشکان و جاده مشکان به یزد بازدید به عمل آورد و نقاط حادثه خیز آن را بررسی نموده و مواردی که نیاز به تغییر و علائم هشدار دهنده و علائم راهنمایی و رانندگی دارند ، در اولویت قرار دهند .
2- با توجه به اینکه مشاهده گردیده است رانندگان سرویس مدارس شهر بیش از ظرفیت اتومبیل نسبت به ایاب و ذهاب دانش آموزان اقدام می کنند توسط تاکسیرانی شهرداری با همکاری راهنمایی و رانندگی به رانندگان سرویس ها تذکرات لازم داده شود .
3- تیم ارزیابی جامعه ایمن با عضویت بخشداری مرکزی ، آموزش و پرورش ، راهنمایی و رانندگی و شبکه بهداشت و درمان به منظور بازدید از مدارس پسرانه راهنمایی و دبیرستان تشکیل گردد و هفته ای یک بار از این مدارس در خصوص استقرار کامل طرح منع استفاده دانش آموزان از موتور سیکلت بازدید بعمل آورده و مدیران موفق و فعال مدارس توسط کار گروه جامعه ایمن و آموزش و پرورش مورد تشویق قرار گیرند .
4- با توجه به اینکه پل های متعددی در جاده نی ریز _ سیرجان بدون نرده و حفاظ می باشند و تاکنون باعث تلفات جانی و مالی در حوادث ترافیکی شده اند مقرر شد اداره راه و ترابری با اعتبارات نگهداری راهها حداکثر تا پایان سال 90 با نصب حفاظ و نرده نسبت به ارتقاء ایمنی آنها اقدام نماید .
5- با توجه به اینکه بخش عمده ای از مددجویان ضایعه نخاعی ناشی از حوادث ترافیکی در اداره بهزیستی شهرستان مربوط به بخش قطرویه ( دهستانهای ریزآب ، بنه کلاغی ، رودخور ) می باشد و یکی از دلایل بروز حوادث ترافیکی در بخش مذکور عرض کم جاده قطرویه به دهستانهای ریزآب و بنه کلاغی محسوب می گردد ؛ مقرر شد اداره راه و ترابری شهرستان نسبت به ارتقاء جاده روستایی مذکور به جاده اصلی پیگیری لازم را انجام دهد .
6- پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان نی ریز و پلیس راه نی ریز بسته های آموزشی پیشگیری از حوادث ترافیکی ویژه دهداران را آماده نموده و با همکاری بخشداران نسبت به آموزش دهداران اقدام نمایند و دهداران گزارشی از فعالیت های آموزشی دریافتی را به بخشداران اعلام نمایند .
7- شهرداران (‌شهر نی ریز، قطرویه و مشکان ) با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی و پلیس راه و دبیرخانه جامعه ایمن نسبت به اطلاع رسانی رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی به ویژه کلاه ایمنی با نصب بنر و تهیه پمفلتهای آموزشی در سطح شهر های مذکور اقدام نمایند .
8- در جلسه آینده کار گروه جامعه ایمن با دعوت از اداره ارشاد و فرهنگ اسلامی شهرستان در خصوص نحوه اطلاع رسانی و تبلیغات پیشگیری از سوانح و حوادث به ویژه حوادث ترافیکی بحث و تبادل نظر شود .
9- در راستای پیشگیری از برق گرفتگی اداره برق موظف شد مکانهایی که در مسیر حریم انتقال برق قرار دارند تعیین نماید چنانچه ساخت و سازها بدون مجوز انجام گرفته است به بخشداران اعلام گردد و پرونده درکمیسیون ماده 90 با فوریت مطرح تا تصمیم گیری لازم اتخاذ شود .
10- شهرداریها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قبل از اقدام به تعریض و اصلاح مسیرهای عبور و مرور و خیابانها در شهر و مناطق روستایی ، چنانچه خطوط انتقال در مسیر تعریض قرار دارند قبل از هرگونه اقدامی از اعتبارات خود نسبت به انتقال تأسیسات برق اقدام نمایند .
11- با توجه به بررسیهای کارگروه جامعه ایمن در اماکن تفریحی و سایر مناطق شهر نی ریز تعدادی از پایه های برق روستایی در پارک ها و مکان های دیگر سیم های آن لخت و فاقد در پوش می باشند مقرر شد شهرداری نسبت به اصلاح آن اقدام نمایدو اداره برق لیست مکانهای مشکل دار با آدرس محل به منظور اعلام به شهرداری در اسرع وقت به دبیرخانه جامعه ایمن اعلام نماید. 
12- در راستای پیشگیری از برق گرفتگی و رعایت ایمنی آن جلسه آموزشی و توجیهی توسط اداره کار با همکاری اداره برق با حضور پیمانکاران و بنّاهای شهر نی ریز برگزار گردد و از پیمانکاران و بنّاهای شرکت کننده فرم تعهد رعایت ایمنی اخذ گردید .
13- با توجه به اختلاف سطح جاده نی ریز به سیرجان با شانه خاکی آن ، اداره راه و ترابری شهرستان ابتدا با ایجاد شیارهای لرزان در کناره های جاده مذکور حداکثر ظرف دو ماه آینده اقدام نماید و سپس با پیگیری تأمین اعتبار مورد نیاز نسبت به هم سطح شدن شانه های خاکی با سطح جاده اقدام گردد .
14- بسته های آموزشی پیشگیری از حوادث ترافیکی توسط پلیس راه و پلیس راهنمایی و رانندگی به سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان ارسال گردد و جلسات توجیهی برای روحانیون با حضور پلیس راهنمایی و رانندگی و پلیس راه با هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی برگزار گردد .
15- در راستای گسترش و استمرار فرهنگ ترافیک و جامعه ایمن در بین کودکان کمیته فرهنگی جامعه ایمن توسط آقای هادی مسئول اداره میراث فرهنگی و گردشگری با عضویت مسؤول کانون پرورش فکری کودکان ، پلیس راه ، پلیس راهنمایی و رانندگی ، بهزیستی ، آموزش و پرورش و شبکه بهداشت و درمان و سایر نهادهای فرهنگی مرتبط تشکیل گردد و گزارش اقدامات انجام شده آن در جلسات جامعه ایمن مطرح گردد .
16- در جلسه آینده کار گروه تعداد رمپ های مورد نیاز ویژه تردد معلولین و جانبازان و بحث مناسب سازی آنها در شهر
نی ریز مطرح گردد تا در خصوص اصلاح و ایجاد آن تصمیم نهایی اتخاذ شود .
17- گزارشی مستند از اجرای تمام مصوبات کار گروه جامعه ایمن در سال 89 و شش ماهه اول سال 90 مربوط به هر اداره توسط دبیرخانه جامعه ایمن آماده گردد و در جلسه آینده مطرح شود و نسخه ای از آن جهت بررسی به فرمانداری ارسال گردد . 
18- گزارشی مستند از غائبین اعضاء گروه جامعه ایمن در جلسات جامعه ایمن به فرمانداری اعلام گردد تا دلائل عدم حضور بررسی شود .
19- راهنمایی و رانندگی از محل اتصال بلوار ولی عصر شهر نی ریز به تقاطع امام رضا ( ع ) در خصوص بررسی نقاط حادثه خیز آن بازدید نماید و گزارشی از نحوه اصلاح در جلسه آینده ارائه نماید .
20- با توجه به اینکه بلوار نصر شهر نی ریز به محلی برای انجام رفتارهای پرخطر توسط وسایل نقلیه موتوری تبدیل شده است ، پلیس راهنمایی و رانندگی و پلیس110با نظارت بیشتر در این بلوار برای رفع این معضل طرح کارشناسی ارائه نمایند .
21- اداره راه و ترابری در خصوص خط کشی تقاطع جاده تل مهتابی به جاده اصلی نی ریز_ سیرجان اقدام نموده و در خصوص تأمین اعتبار تعریض آن با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پیگیری های لازم را انجام دهند .
22- با توجه به اینکه اجرای مصوبات جامعه ایمن تأثیر مهمی در کاهش مصدومیت و مرگ و میر و عوارض ناشی از سوانح و حوادث در شهروندان داشته است ، مقرر شد ادارات شهرستان در اسرع وقت نسبت به اجرای مصوبات مربوط به حیطه کاری خود در اسرع وقت اقدام نمایند.
23- پلیس راهنمایی و رانندگی و پلیس راه به طور مستمر نظارت ویژه بر ایمنی موتور سواران در خصوص استفاده از کلاه ایمنی و رفع نقص فنی موتورسیکلت به ویژه سیستم روشنایی داشته و در هر جلسه گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه نمایند .
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-5-20 19:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ