صورتجلسه کارگروه جامعه ایمن شهرستان نی ریز
26/5/90
 
جلسه کارگروه جامعه ایمن شهرستان با حضور اعضاء و مدعوین در تاریخ 26/5/90رأس ساعت 10 صبح در محل فرمانداری برگزار گردید.
پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم آقای کاظمی ، کارشناس مسؤول سیاسی و اجتماعی فرمانداری، ضمن عرض خیر مقدم دستور کار جلسه را ارائه نموده و خواستار پیگیری مصوبات طرح ارتقاء ایمنی موتورسواران توسط نهادهای ذیربط شهرستان شد.
آقای طاهری، مسؤول بیماریهای غیرواگیر مرکز بهداشت، گزارشی از اجرای مصوبات جلسه قبل را ارائه نموده و اظهار داشت در این زمینه کمیته جامعه ایمن در بخش ها و کمیته پیشگیری از خودکشی در شهرستان فعال شده است. 
 در بخشی دیگر گزارش تیم ارزیابی جامعه ایمن از دبیرستانهای پسرانه شهر نی ریز را در راستای طرح ارتقاء ایمنی موتورسواران از نظر اجرای طرح منع استفاده دانش آموزان از موتورسیکلت به سه گروه تقسیم نمود: 1- مدارس تقریباً موفق 2- مدارس غیر انتفاعی که نظارت کمتری از طرف اولیا و مربیان انجام شده بود.   3- هنرستانها که وضعیت آنها نسبت به سال گذشته بهتر شده بود ولی به عنوان مدارس دارای مشکل جدی محسوب می شوند .
وی در پایان خواستار اجرای کامل مصوبات کارگروه جامعه ایمن توسط آموزش و پرورش ، شورای شهرستان و بخشداری مرکزی در زمینه اجرای طرح منع استفاده دانش آموزان از موتورسیکلت در سال تحصیلی 91- 90 شد.
آقای خشتی ، بخشدار بخش پشتکوه ، بخشی از اقدامات انجام شده در راستای جامعه ایمن در بخش پشتکوه شامل شانه سازی جاده حسن آباد به مشکان و بازدید از پیچ خطرناک کیلومتر 3 جاده شهرک شاهد مشکان – یزد به اتفاق رئیس اداره راه و ترابری شهرستان بیان نمود.
آقای پریشان ، بخشدار بخش قطرویه ، بخشی از اقدامات انجام شده در آن بخش را شامل تشکیل کمیته جامعه ایمن با عضویت مسؤولین محلی و شانه سازی جاده ریزاب به قطرویه را شرح داد.
آقای شاهسونی ، نماینده اداره راه و ترابری ، بیان نمود اصلاح قوس پیچ خطرناک جاده مشکان – یزد نیاز به اعتبار استانی دارد و آشکارسازی پیچ مذکور انجام خواهد شد.
خانم دیده گاه ، کارشناس بهداشت روان مرکز بهداشت ، برنامه کمیته پیشگیری از خودکشی شامل توانمند سازی خانواده ها ، پیشگیری از افسردگی و درمان آن و اقدامات مداخله ای برای گروههای در معرض خطر بویژه دانش آموزان را بیان نمود.
خانم موسوی ، کارشناس پیشگیری اداره بهزیستی ، در خصوص مداخله در مواقع بحران موارد خودکشی ، اظهار داشت اورژانس اجتماعی بهزیستی هفته ای یک روز در بیمارستان حضور می یابد و موارد خودکشی را بررسی می نماید و در زمینه مناسب سازی محیط برای معلولین و جانبازان تعداد رمپ های غیر استاندارد به فرمانداری اعلام شده است.
آقای سلطانی ، کارشناس تربیت بدنی و بهداشت آموزش و پرورش نی ریز ، بخشی از اقدامات انجام شده را در مورد اجرای طرح منع استفاده دانش آموزان از موتورسیکلت شامل ساماندهی سرویس مدارس شهر نی ریز و جلسه با مدیران مدارس بیان نمود.
اقای عباسی ، بخشدار بخش مرکزی ، امادگی بخشداری را درمورد برگزاری جلسه با شوراهای اسلامی در خصوص استفاده دانش آموزان از سرویس مدارس اعلام نمود و در بخشی دیگر اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی توسط پلیس راهنمایی و رانندگی در خصوص طرح منع استفاده دانش آموزان از موتورسیکلت تأکید کرد.
اقای کاظم زاده ، نماینده پلیس راهور ، یکی از راهکارهای عملیاتی طرح منع استفاده دانش آموزان از موتورسیکلت را نظارت بیشتر مدیران مدارس در خصوص تهیه لیستی از دانش آموزان متقاضی سرویس مدارس عنوان کرد.
 
پس از بحث و تبادل نظر اعضا موارد زیر به تصویب رسید:
1-        با توجه به مشکلات حوادث ترافیکی پیچ خطرناک کیلومتر 3 جاده شهرک شاهد مشکان – یزد مقرر گردید ابتدا اداره راه و ترابری نسبت به آشکارسازی پیچ مذکور با نصب علائم مورد نیاز اقدام نماید و سپس با درخواست و پیگیری اعتبار مورد نیاز در خصوص اصلاح فیزیکی پیچ مذکور در آینده اقدام گردد.
2-        با توجه به عدم روشنایی سه راهی جاده دهچاه به جاده اصلی نی ریز – سیرجان اداره راه و ترابری نسبت به آشکارسازی سه راهی مذکور اقدام نماید.
3-        اداره برق شهرستان از تأسیسات برق رسانی داخل شهر مشکان بازدید به عمل آورده و نسبت به اصلاح پایه های برق خطرساز بویژه دربلوار ورودی شهر اقدام نماید.
4-        جلسه ای با حضور رؤسای شوراهای اسلامی و دهداری های بخش مرکزی ، آموزش و پرورش ،راهنمایی و رانندگی و شبکه بهداشت ودرمان در راستای طرح منع استفاده دانش آموزان از موتورسیکلت توسط بخشدار بخش مرکزی برگزار گردد ودر آن جلسه در خصوص پرداخت بخشی ازهزینه های سرویس مدارس توسط اولیاء هماهنگی لازم به عمل آید.
5-       آموزش و پرورش شهرستان به منظور استقرار کامل طرح منع استفاده دانش آموزان از موتورسیکلت در سال تحصیلی 91- 90 جلسات هماهنگی با مدیران مدارس پسرانه مقطع متوسطه و سایر نهادهای مسؤول را قبل از بازگشایی مدارس در خصوص تهیه سرویس برای مدارس شهر نی ریز و حومه برگزار نماید.
6-       آموزش و پرورش شهرستان فرم تعهد منع استفاده دانش آموزان پسر مقطع متوسطه از موتورسیکلت در هنگام ثبت نام از دانش آموزان و اولیاء آنان اخذ نماید و درصورت عدم تمایل استفاده از سرویس مدارس آنان را ترغیب به استفاده از دوچرخه و پیاده روی نمایند.
7-        با توجه به اطلاع رسانی مناسب و برگزاری جلسات هماهنگی در خصوص منع استفاده دانش آموزان از موتورسیکلت پلیس راهنمایی و رانندگی با بازدید از مدارس پسرانه مقطع متوسطه در سال تحصیلی 91-90 با دانش آموزان راکب موتورسیکلت طبق مقررات راهنمایی و رانندگی برخورد نماید.
8-        فرمانداری با همکاری اداره بهزیستی تعداد رمپ های غیر استاندارد و موارد مورد نیاز برای تردد معلولین و جانبازان مربوط به هر اداره به آنان اعلام نماید تا ادارات مربوط با اعتبارات عمرانی خود نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند.
9-        گزارش عملکرد کمیته تخصصی پیشگیری از خودکشی در جلسات کارگروه جامعه ایمن شهرستان توسط شبکه بهداشت و درمان و اداره بهزیستی ارائه گردد تا در جلسات آینده کارگروه با حضور دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان راهکارهای عملی پیشگیری از آن مطرح گردد.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-5-20 19:03        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ