صورتجلسه کارگروه جامعه ایمن شهرستان نی ریز
2/4/90
 
جلسه کارگروه جامعه ایمن شهرستان با حضور اعضاء در تاریخ 2/4/90 رأس ساعت 8 صبح در محل فرمانداری برگزار گردید.
پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم آقای هدایت ، معاون فرماندار، ضمن عرض خیر مقدم خواستار ارائه گزارش عملکرد مصوبات جامعه ایمن در جلسات قبل و فعال شدن کمیته جامعه ایمن در بخش ها شد.
آقای طاهری، مسؤول بیماریهای غیرواگیر مرکز بهداشت، گزارشی از اجرای مصوبات جلسه قبل و اقدامات انجام شده در کمیته تخصصی محیط کار را ارائه داد و در بخشی دیگر نحوه تشکیل کمیته جامعه ایمن در بخش ها به ریاست بخشداران و نحوه پیگیری جلسات جامعه ایمن در بخشداری ها را بیان نمود.
آقای کاظم زاده ، نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی و نحوه اجرای آن را بیان نمود.
خانم فاطمی ، معاون اداره بهزیستی ، گزارشی از روندو نحوه ساخت رمپهای تردد معلولین و جانبازان در سطح شهر و تعداد رمپهای استاندارد ایجاد شده را بیان نمود.
خانم موسوی ، کارشناس اداره بهزیستی ، در خصوص اجرای برنامه های آموزشی پیشگیری از موارد خودکشی برای گروههای در معرض خطر خواستار ارائه جدیدترین آمار موارد خودکشی به آن اداره شد.

پس از بحث و تبادل نظر اعضا موارد زیر به تصویب رسید:
1-        کمیته جامعه ایمن در سطح بخش ها به ریاست بخشداران با حضور مسؤولین محلی فعال گردد و گزارشی از اقدامات انجام شده توسط بخشداران به دبیرخانه جامعه ایمن و فرمانداری ارسال گردد.
2-        با توجه به طرح تجمیع مدارس ، مدیریت آموزش و پرورش شهرستان در خصوص تهیه سرویس برای مدارس شهر نی ریز و حومه در اسرع وقت هماهنگی های لازم را با نهادهای ذیربط به عمل آورند تا مشکلات طرح منع استفاده دانش آموزان از موتورسیکلت تا شروع سال تحصیلی مرتفع گردد.
3-        در خصوص اجرای برنامه های پیشگیری از موارد خودکشی برای گروههای در معرض خطر اداره بهزیستی با همکاری شبکه بهداشت و درمان برنامه ریزی های لازم را به عمل آورند و آمارهای مورد نیاز بروز موارد خودکشی توسط شبکه بهداشت و درمان در اختیار اداره بهزیستی قرار گیرد.
4-        در جلسات آینده کارگروه جامعه ایمن تعداد رمپهای غیر استاندارد و موارد مورد نیاز برای تردد معلولین و جانبازان در سطح شهر نی ریز توسط اداره بهزیستی اعلام گردد تا با همکاری دفتر عمرانی فرمانداری به نهاد هایی ذیربط اعلام گردد.
در این جلسه هماهنگی های لازم در خصوص بازدید مسؤولین ادارات سپیدان از برنامه های جامعه ایمن با اعضاء کارگروه جامعه ایمن شهرستان صورت گرفت.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-5-20 19:04        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ