صورتجلسه کارگروه جامعه ایمن شهرستان نی ریز
 با نمایندگان کامیونداران
مورخ 5/10/91
جلسه کارگروه جامعه ایمن شهرستان با حضور مدعوین در تاریخ 5/10/91 رأس ساعت 30/12 در محل فرمانداری برگزار گردید آقای مهندس حسینی فرماندار شهرستان ضمن عرض خیرمقدم در خصوص اهمیت و فواید اجرای طرح ممنوعیت ورود کامیونها به شهر در راستای جامعه ایمن و تأمین سلامت مردم مطالبی بیان نمود و خواستار آماده شدن محل پارکینگ کامیونها و تأمین سرویس ایاب و ذهاب رانندگان و اجرای قوانین طرح ممنوعیت کامیونها به شهر شد . آقای کاظمی کارشناس مسئول سیاسی و اجتماعی فرمانداری در خصوص مشکلات ورود کامیونها به شهر و درخواستهای مردمی در زمینه ممنوعیت پارک کامیونها به شهر به تفصیل مطالبی بیان نمود . آقای طاهری گزارشی از فعالیتهای انجام شده مصوبات جامعه ایمن را شرح داد که در این زمینه بخشی از فعالیتها توسط شرکت حمل و نقل کالا برای آمادگی پارکینگ انجام شده است و اطلاع رسانی مناسب توسط دبیرخانه صورت گرفته است . آقای باقری دبیر انجمن صنفی رانندگان، آقایان زردشت و قنبری نمایندگان شرکت حمل و نقل کالا ، سروان کاظم زاده نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی و آقایان استقلال و فرج زاده نمایندگان شهرداری پیشنهادات و نظرات خود را در مورد اجرای طرح ممنوعیت کامیونها در شهر در راستای برنامه جامعه ایمن و تأمین سلامت مردم بیان نمودند .
پس از بحث و تبادل نظر موارد ذیل به تصویب رسید :
1- شرکت حمل و نقل کالای شهرستان هزینه های ورودی کامیونها به پارکینگ را با حضور و همکاری انجمن صنفی رانندگان حداکثر ظرف یک هفته آینده تعیین و به انجمن صنفی رانندگان ، فرمانداری و دبیرخانه جامعه ایمن اعلام نمایند .
2- شرکت حمل و نقل کالای شهرستان نسبت به خط کشی محوطه پارکینگ کامیونها با تعیین محل پارک انواع کامیونها و وسائل نقلیه سواری شخصی ویژه ایاب و ذهاب رانندگان کامیون با حضور و همکاری انجمن صنفی رانندگان حداکثر ظرف یک هفته آینده اقدام نمایند .
3- شهرداری نسبت به ارائه خدمات شهری مورد نیاز از قبیل تأمین سرویس ایاب ذهاب ، نظافت و محل زباله های محوطه پارکینگ با شرکت حمل و نقل و کالای شهرستان همکاری لازم را انجام دهد .
4- شهرداری با همکاری دبیرخانه جامعه ایمن و پلیس راهنمایی رانندگی نسبت به اطلاع رسانی مناسب به رانندگان و عموم جامعه با نصب بنر و ... اقدام نمایند .
5- دبیرخانه جامعه ایمن و پلیس راهنمایی و رانندگی با همکاری شرکت حمل و نقل کالا و انجمن صنفی رانندگان با سامانه پیام کوتاه به تمام رانندگان کامیون در خصوص طرح ممنوعیت ورود کامیون به شهر اطلاع رسانی کنند .
6- با آماده شدن پارکینگ در پذیرش پارک کامیون ها ، پلیس راهنمایی و رانندگی حدوداً از تاریخ 20/10/91 با گشت زنی شبانه با کامیونهای پارک شده متخلف در شهر با اعمال قانون برخورد نماید .
7- در صورت امکان جلسه توجیهی با رانندگان کامیون در مورد مخاطرات پارک کامیونها در شهر توسط انجمن صنفی رانندگان با همکاری فرمانداری و پلیس راهنمایی و رانندگی برگزار گردد .
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-2-17 13:35        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ