صورتجلسه کارگروه جامعه ایمن شهرستان نی ریز
21/2/91
جلسه کار گروه جامعه ایمن شهرستان با حضور اعضاء و مدعوین در تاریخ 21/2/91 رأس ساعت 9 صبح در محل فرمانداری برگزار گردید . پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم ، آقای کاظمی ، کارشناس مسؤول سیاسی و اجتماعی و نماینده فرماندار ضمن عرض خیر مقدم دستورکار جلسه و اهمیت اجرای برنامه ها و مصوبات جامعه ایمن در راستای تأمین سلامت جامعه را ارائه نمود .
خانم دکتر خامسی ، معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان ، وضعیت مقایسه بروز مرگ و میر و مصدومیت ناشی از سوانح و حوادث شهرستان در سال 90 را نسبت به سال 89 بیان نمود که در مجموع میزان مرگ و میر حوادث ترافیکی 7/15 درصد کاهش ، ضربه 25 درصد ، سوختگی 75 درصد در مقایسه با سال 89 کاهش یافته است.
آقای طاهری ، مسئول بیماریهای غیرواگیر مرکز بهداشت ، گزارشی از اجرای مصوبات جلسات قبل جامعه ایمن و نحوه تدوین برنامه عملیاتی و عملکرد سال 90 را شرح داد.
آقای امین پور ، نماینده اتحادیه سنگبری های فجر نی ریز ، خواستار پیگیری حل معضلات ورودی شهرک سنگ به جاده اصلی و تأسیس درمانگاه تأمین اجتماعی شد و همکاری و مشارکت اتحادیه در خصوص راه اندازی خانه بهداشت کارگری را اعلام نمود.
خانم عزیزی پناه ، مسؤول بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت ، آئین نامه تأسیس خانه بهداشت کارگری را شرح داد.
پس از بحث و تبادل نظر اعضاء موارد ذیل به تصویب رسید:
1- مقرر گردید فضای فیزیکی مورد نیاز ساختمان مورد نظر در شهرک سنگ جهت استقرار خانه بهداشت کارگری در شهرک مذکور توسط اتحادیه به اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی واگذار گردد.
2-مقرر گردید حقوق و مزایای یک نفر کارشناس بهداشت حرفه ای جهت بکارگیری در خانه بهداشت کارگری در خصوص ارائه خدمات پیشگیری از حوادث و بیماری های ناشی از کار توسط اتحادیه شهرک سنگبری پرداخت گردد.
3- اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با همکاری شبکه بهداشت و درمان در خصوص تأئید محل خانه بهداشت کارگری در شهرک سنگ با استان هماهنگی لازم جهت اقدامات بعدی را به عمل آورند و نتیجه را به اتحادیه فجر سنگبری ها و مسؤول شهرک های صنعتی و دبیرخانه جامعه ایمن اعلام نمایند.
4- مسؤول شهرک های صنعتی با همکاری فرمانداری و اداره راه و شهرسازی از مسؤولین استانی ذی ربط (شهرکهای صنعتی ، استانداری و اداره کل راه و ترابری )جهت بازدید از ورودی و خروجی شهرک سنگ به جاده اصلی برای بررسی نیاز به ایجاد زیرگذر و روگذر هماهنگی لازم را به عمل آورند.
5- مسؤول درمانگاه تأمین اجتماعی و فرمانداری شهرستان و مسؤول شهرک های صنعتی در خصوص درخواست تأسیس درمانگاه تأمین اجتماعی در شهرک سنگ با مسؤولین استانی ذی ربط مکاتبه و پیگیری لازم را انجام دهند .
6- تاکسیرانی شهرداری نی ریز رانندگان تاکسی شهری را جهت انجام معاینات دوره ای و آزمایشات لازم به شبکه بهداشت و درمان ارجاع دهند.
7- فرمانداری و دبیرخانه جامعه ایمن جلسه هماهنگی در خصوص بررسی مشکلات عدم پارک کامیونها در پارکینگ با مسؤول پارکینگ کامیون ها ، راهنمایی و رانندگی ، تاکسی رانی شهرداری و مسؤول اتحادیه کامیون داران برگزار نماید.
8- آموزش و پرورش شهرستان و تاکسی رانی شهرداری با همکاری سایر نهادهای ذی ربط در خصوص ساماندهی سرویس مدارس قبل از بازگشایی مدارس در سال تحصیلی آینده جلسات هماهنگی را برگزار نمایند و نتیجه اقدامات صورت گرفته را به دبیرخانه جامعه ایمن و فرمانداری اعلام نمایند.
9- تمام اعضاء کارگروه جامعه ایمن عملکرد سال 90 خود را در راستای اهداف جامعه ایمن به صورت مکتوب و مستند حداکثر تا پایان خرداد ماه 91 به دبیرخانه جامعه ایمن ارسال نمایند. لازم است عکس ها و تصاویر به صورت CD  یا اصل ارسال شود.(در صورت نیاز ادارات اصل عکسها عودت داده خواهد شد.)
10- در خصوص بازنگری برنامه عملیاتی جامعه ایمن مقرر گردید تمامی اعضاء برنامه عملیاتی 3 سال آینده حوزه مدیریتی خود را (93-91) حداکثر تا پایان خرداد ماه 91 به دبیرخانه ارسال نمایند و فرمت نحوه تهیه برنامه عملیاتی توسط دبیرخانه برای اعضاء ارسال خواهد شد.
11- فرمانداری و اداره راه و شهرسازی شهرستان همچنان حذف یا اصلاح فیزیکی زیرگذر ورودی شهر نی ریز و روشنایی جاده نی ریز – استهبان به ویژه در قسمت شهرک سنگ را از طریق نهادهای استانی تا حصول نتیجه پیگیری نمایند.
12- شهرداری در خصوص نصب سرعت گیر و تهیه تابلوهای راهنمایی به ویژه تابلوهای دور برگردان با پلیس راهنمایی و رانندگی هماهنگی لازم را به عمل آورند.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-5-20 20:58        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ