شرح وظيفه واحد

 

  • جمع بندي آمارهايي كه توسط  كاردانهاي مراكز بهداشتي  و درماني از خانه هاي بهداشت تحويل گرفته مي شود و تحويل آن به استان در موعد مقرر.
  • تجزيه و تحليل آمارها  و محاسبه  شاخصهاي بهداشتي .
  • وارد كردن اطلاعات سوانح  و حوادث خانگي و ترافيكي  در برنامه نرم افزاري كه توسط استان نصب شده و تجزيه و تحليل آن .
  • همكاري با واحد ها و ادارات و غيره  در دادن اطلاعات آماري مورد  لزوم .
  • همكاري با واحد ستاد هماهنگي در برنامه نرم افزاري DTARH  .
  • كنترل پرسنل با همكاري واحد كارگزيني و ثبت اطلاعات پرسنلي در فرم هاي مخصوص و تحويل  آن به دانشگاه علوم پزشكي استان .
  • رسم نمودارهاي آماري كليه واحدها.

 

 

رديف

نام ونام خانوادگي

مدرك تحصيلي

سمت

پست الكترونيكي

1

 

 

نسرين  شمسي

كارشناس آمار ومدارك پزشكي

كارشناس آمار ومدارك پزشكي

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1387-10-11 17:50        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ