بچه های کوچک آسیب های بزرگ (کلیاتی درباره آسیب های کودکان )        برای دانلود اینجا کلیک کنید.

 

بچه های کوچک آسیب های بزرگ(حوادث ترافیکی)         برای دانلود اینجا کلیک کنید.

 

بچه های کوچک آسیب های بزرگ (غرق شدگی)        برای دانلود اینجا کلیک کنید.

 

بچه های کوچک آسیب های بزرگ(سوختگی)         برای دانلود اینجا کلیک کنید.

 

بچه های کوچک آسیب های بزرگ (سقوط)        برای دانلود اینجا کلیک کنید.

 

بچه های کوچک آسیب های بزرگ(مسمومیت)         برای دانلود اینجا کلیک کنید.

 

بچه های کوچک آسیب های بزرگ (خفگی)         برای دانلود اینجا کلیک کنید.

 

بچه های کوچک آسیب های بزرگ (آسیب های ورزشی)         برای دانلود اینجا کلیک کنید.

 

بچه های کوچک آسیب های بزرگ  (سایر آسیب ها)       برای دانلود اینجا کلیک کنید.

 

احیائ پایه در کودکان      برای دانلود اینجا کلیک کنید.

 

کمک های اولیه        برای دانلود اینجا کلیک کنید.

 

راه های پیشگیری از حوادث   برای دانلود اینجا کلیک کنید.

 

تعاریف ،شاخص ها و مدلهای کاربردی در حوادث      برای دانلود اینجا کلیک کنید.

 

راهنمای خود مراقبتی خانواده      برای دانلود اینجا کلیک کنید.

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-4-30 12:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ