شرح وظيفه واحد
  • تنظيم برنامه كودكان كه شامل : كودك سالم –كودك بيمار – شير مادر .
  • برنامه ريزي جهت تنظيم خانواده با استفاده از دوره هاي آموزشي .
  • تنظيم برنامه مادران كه خود شامل : مرافبتهاي دوران بارداري وپس از زايمان –زايمان زود رس – زايمان ايمن
  • تنظيم برنامه هايي جهت پيشگيري از مرگ مادران باردار .
  • تنظيم برنامه سالمندان و مراقبتهاي دوران سالمندي .
  • تنظيم برنامه زنان كه خود شامل (كاهش سرطان دهانه رحم –سرطان سينه ).
معرفي كاركنان :
 
رديف
نام و نام خانوادگي
مدرك تحصيلي
سمت
پست الكترونيكي
1
 
حبيبه جلالي
كارشناس بهداشت
كارشناس مسئول بهداشت خانواده
 
2
سیده زهرا علیزاده
کارشناس بهداشت
كارشناس بهداشت خانواده
 
3
 
  
 
 
 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-23 9:55        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ