رديف
نام ونام خانوادگي
سمت
محل خدمت
 تلفن محل خدمت
پست الكترنيكي
1
 
مختار محمودي
کارشناس مسئول
شبکه بهداشت ودرمان
5230639
 
2
فاطمه جوادپور
کارشناس بهداشت محيط
شبکه بهداشت ودرمان
5230639
 
3
حبيبه پيشاهنگ
 
کاردان بهداشت محيط
شبکه بهداشت ودرمان
5230639
 
4
قاسم خواجه زاده
کاردان بهداشت محيط
مرکز بهداشتی درمانی ولی عصر(عج)
5231322
 
5
اکبر رحیمی
 
کارشناس بهداشت محيط
مرکز بهداشتی درمانی کوی سجاد
 
 
6
محدثه نیک منش
کارشناس تغذیه
شبکه بهداشت ودرمان
 
 
7
جواد خيراتي رونیزی
کارشناس بهداشت محيط
 
مرکز بهداشتی درمانی رودخور
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-5-4 13:29        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ