شرح وظيفه واحد


  بهداشت محيط :
 
بهداشت محيط را بطور خلاصه كنترل از عواملي از محيط زندگي كه بنحوي روي رفاه جسمي ،رواني ،اجتماعي انسان تائيد داشته يا خواهد داشت را تعريف كرده اند وآن عوامل در شرايط اقليمي ، اجتماعي و صنعتي مختلف متفاوت است .
نظر به اينكه حفظ و تامين بهداشت و سلامت جامعه در گرو و ارائه خدمات گسترده و مطلوب بهداشتي مي باشد .در اين راستا واحد بهداشت محيط در سطح مراكز بهداشتي درماني شهري و روستائي و خانه هاي بهداشت خدماتي با نيروي يك نفر كارشناس مرد رسمي و يك نفر كارشناس زن و يك نفر پيام آور (مرد) و دو كاردان زن و چهار كاردان مرد به منظور دستيابي به اهداف تعيين شده زيل را انجام مي دهند
هدف كلي : ارتقاء سطح بهداشت و سلامت جامعه
 
اهداف اختصاصي :
 • كاهش موارد بيماري
 • كاهش هزينه هاي مربوط به درمان
 • كاهش مشكلات زيست محيطي
 • كاهش موارد معدوم نمودن مواد غذايي از طريق افزايش آگاهي ، بازديد و نمونه برداري
 • بهبود در كيفيت توليد توليد و توزيع و فروش مواد غذايي
 • بهبود كيفي آب شرب و ايجاد محيط سالم
 • نظارت و كنترل كيفي آب آشاميدني و دفع فاضلاب
 • بالا بردن سطح فرهنگ و اطلاعات بهداشتي جامعه
 • اعمال و اجراي مقررات استاندارد هاي بهداشت
 
اهم برنامه هاي اجرايي بهداشت محيط :
 
 • كنترل بهداشت محيط مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي و اماكن عمومي و اماكن بين راهي
 • طرح تشديد كنترل مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي و اماكن عمومي و اماكن بين راهي
 • طرح ادغام بهداشت مواد غذايي در نظام شبكه
 • طرح حذف جوش شيرين و ارتقاء كيفيت نان
 • كنترل نمك يددار
 • برنامه ايمني غذا ( HACCP )
 • مراقبت از بيماريهاي ناشي از مواد غذايي و كنترل نتايج كارت معاينه
 • بسيج سلامت نوروزي
 • بهداشت محيط مدارس
 • بهداشت محيط اماكن متبركه و مساجد
 • بهداشت محيط بيمارستانها ،مراكز بهداشتي –درماني و مطبها
 • بهداشت پرتوها
 • بهداشت آب و فاضلاب و نظارت بر كنترل كيفي آب آشاميدني و دفع فاضلاب
 • بهداشت و مواد زائد جامعه
 • عمليات بهداشت محيط روستاها
 • كنترل دخانيات
 • شهر سالم – روستاي سالم
 • اتلاف حيوانات ناقل بيماري به انسان
 • برنامه مبارزه با حشرات و جوندگان
 • برنامه بهداشت محيط در شرايط اضطراري
 • بهداشت محيط محل نگهداري دام وطيور
 • بهداشت هوا
 
بهداشت مواد غذايي :
 
يكي از مهمترين فعاليتهاي بهداشت محيط بوده كه از نظر شاخصهاي كشوري درصد بهسازي و بهداشتي مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي تا پايان برنامه چهارم توسعه به ميزان 91% شهري و 82% روستايي مي باشد كه در حال حاضر در صد بهسازي مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي شهري 38/88% در استان فارس و شهرستان ني ريز 95% شهري و 97%روستايي مي باشد .
از نظر غني سازي آرد با آهن به منظور كاهش معضلات ناشي از كم خوني نيز تمامي آرد توزيعي بين واحد هاي خبازي غني شده است كه اين برنامه در كل استان فارس صورت مي گيرد و از شاخص كشوري 50% مي باشد جلوتر مي باشيم .
كاهش ميزان افزودني هاي غير مجاز به ميزان 90 % سال اول برنامه جزء شاخص كشوري مي باشد كه از نظر معرف جوش شيرين در واحد هاي نانوايي از سال 75 تاكنون در سطح شهرستان حذف گرديده است . ساير برنامه هايي نيز از جمله اماكن بين راهي ، طرح بسيج سلامت نوروزي ،طرح ضربت بهداشت محيط در خارج از ساعات اداري ،طرح ضربت ماه مبارك رمضان و ... در اين زمينه صورت مي گيرد .
برنامه افزايش دسترسي خانوارها به نمك يددار به منظور كاهش بيماريهاي ناشي از كمبود يد نيز با جديت كامل از قبيل آموزش دانش آموزان ، مادران ، متصديان مراكز تهيه و توزيع در ارتباط يا صرفا استفاده از نمك يوددار در جيره غذايي روزانه و نحوه تهيه و نگهاري و توزيع و نمونه برداري و سنجش ميزان يد و انجام نمونه برداري بصورت اتفاقي و كنترل نمكهاي توزيعي در سطح شهرستان و ارسال به آزمايشگاه اقدام مي گردد كه در حال حاضر 100 % جمعيت شهري و روستايي از نمك يددار استفاده مي نمايند .
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1388-9-19 10:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ