شرح وظيفه واحد

 

  • پيگيري بيماران رواني (صرع. عقب ماندگي ذهني.رواني شديد. رواني خفيف.و اختلالات رفتاري كودكان )در مناطق روستايي.
  • نظارت بر عملكرد بهورزان بصورت هفتگي در خصوص آموزش بيماران و تشكيل پرونده .
  • نظارت بر عملكرد پزشكان مراكز بهداشتي درماني روستايي در خصوص تشكيل پرونده روانپزشكي وويزيت بيماران رواني .
  • مشاوره وروان درماني بصورت هفتگي در مراكز مشاوره وسلامت روان درمانگاه شماره 1 شهري در زمينه خانوادگي .تحصيلي .رفتارهاي پر خطر. اختلالات رفتاري كودكان .
  • مشاوره و روان درماني بصورت يك هفته در ميان در مركز بهداشتي درماني مشكان.

معرفي كاركنان :

 

 

رديف

نام ونام خانوادگي

مدرك تحصيلي

سمت

پست الكترونيكي

1

 

طاهره ديدگاه

ليسانس روانشناسي باليني

كارشناس بهداشت

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1387-10-11 18:27        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ