شرح وظيفه واحد

 • ثبت و تهيه شناسنامه تجهيزات پزشكي و به روز كردن اطلاعات آنها .
 • تهيه و ترجمه بولتن ها و گاتالوگ دستگاه ها جهت استفاده صحيح از دستگاه ها .
 • نيازسنجي آموزشي در سطوح مختلف .
 • برگزاري مستمركلاس هاي آموزشي .
 • هماهنگي با شركت ها جهت انجام تست كاليبراسيون تجهيزات پزشكي .
 • تهيه پيش فاكتور جهت خريد تجهيزات پزشكي.
 • بررسي دستگاه هاي خريداري شده پس از ورود به مركز ( قبل از استفاده ) و بررسي فني كالا با توجه به قرارداد خريد .
 • انجام هماهنگي هاي لازم با ساير واحدهاي دانشگاه جهت نصب دستگاه ( اداره راديولوژي        ، اداره امور آزمايشگاه ها ، ... ).
 • هماهنگي با شركت ها جهت نصب و راه اندازي دستگاه ها .
 • هماهنگي با شركت ها جهت آموزش مناسب دستگاه ها در زمان نصب .
 • نظارت بر انجام صحيح و به موقع خدمات پس از فروش شركتها (نصب و راه اندازي،گارانتي،...).   
 • نظارت بر انجام صحيح و به موقع قراردادهاي سرويس و نگهداري .
 • انجام تعميرات جزئي دستگاه ها با توجه به امكانات موجود در مركز .
 • انجام هماهنگي هاي لازم با شركت ها جهت انجام تعميرات دستگاه ها(درمحل و يا شركت) .
 • ارزيابي دستگاه هاي خراب قبل از فرستادن به تعميرگاه و ثبت اطلاعات مربوطه .
 • پيگيري انجام به موقع تعميرات .
 • بازبيني دستگاه ها پس از انجام تعميرات .
 • گزارش مشكلات ايجاد شده در رابطه با تعميرات در اسرع وقت .

مشخصات كاركنان :

 

رديف

نام ونام خانوادگي

مدرك تحصيلي

سمت

پست الكترنيكي

1

سعيده ضيغمي

مهندس تجهيزات پزشكي

مسئول تجهيزات پزشكي

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1387-10-11 19:00        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ