شرح وظيفه واحد

 
  • بايگاني نامه ها.اوراق .اسناد ومدارك وثبت پرونده ها.
  • پيوست كردن پرونده هايا سوابق مربوط به نامه هاي طبق دستور.
  • تحويل پرونده ها ي مختومه به بايگاني راكد با اجازه مقام مافوق.
  • حفظ ونگهداري نامه ها .اوراق. اسنادو مدارك وپرونده هاي محرمانه مطابق مقررات واصول بايگاني وتهيه فهرست مربوط بر اساس روش تعيين شده.

 

 معرفي كاركنان : 

 

 

رديف

نام ونام خانوادگي

مدرك تحصيلي

سمت

پست الكترونيكي

1

 

فاطمه ابراهيم اكبر زاده

ديپلم

مسئول بايگاني

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1387-10-11 17:50        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ