شرح وظيفه واحد

 
 
 • ثبت خلاصه مشخصات وجريان نامه هاي وارده وصادره وموضوع وشماره آنها در دفاتر مربوط.
 • تفكيك و توزيع نامه ها براي ارجا به واحد اقدام  كننده وپيگيري آنها .
 • تنظيم دفتر آمار كاركنان .
 • تهيه گزارشات مورو لزوم جهت مقام مافو ق.

  معرفي كاركنان: 

  رديف

  نام ونام خانوادگي

  مدرك تحصيلي

  سمت

  پست الكترونيكي

  1

   

  حمید ربیعی 

   ديپلم

  مسئول دبيرخانه مركزي

   

   
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-5-5 9:23        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ