شرح وظيفه واحد  

 

 

  • نظارت بر تهيه و تنظيم بودجه و امورات تداركاتي
  • مراقبت در انجام امور پرسنلي و ثبت و توزيع و تحرير نامه هاي وارده
  • نظارت بر كنترل حضور و غياب كاركنان تحت پوشش
  • نظارت بر اجراي تعميرات ساختمان واحد مربوطه
  • نظارت بر تشكيلات شبكه
  • هماهنگي با مديريت شبكه و انجام امورات و محدود نمودن مكاتبات شهرستان با دانشگاه
  • نظارت بر بايگاني _دبيرخانه_كارگزيني _حسابداري
  • نظارت بر آموزش كاركنان و انجام آموزشهاي لازم به همكاران امور مالي
  • نظارت بر كليه پرداختها وليستهاي حقوقي _اضافه كار _ماموريتها
معرفي كاركنان :
 
 
 
رديف
نام ونام خانوادگي
مدرك تحصيلي
سمت
پست الكترونيكي
1
 
عليرضا خازن
ليسانس
رئيس اداره امور اداري
 
 
 
 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-1-16 10:17        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ