شرح وظايف مدير :
1-مديريت امور جاري

2-تعامل و ارتباط مستمر با معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي
3-نظارت بر داروخانه ها و واحدهاي توليدي تحت پوشش
4-نظارت بر عملكرد پرسنل شاغل در مديريت
5-تسهيل و تسريع در امور جاري مديريت
6- تعامل و ارتباط با رئيس شبكه بهداشت و درمان وديگر واحدهاي شبكه
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-11-21 12:23        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ