شرح وظيفه واحد
 
  • استقرار سيستم مناسب جهت حراست و نگهداري از پرسنل .تاسيسات ومدارك محرمانه .
  • برنامه ريزي . سازماندهي .نظارت وهدايت كليه فعاليتهاواقدامات حراستي.
  • تهيه وابلاغ بخشنامه ها. آيين نامه ها.مقررات وتوصيه هاي حراستي ودستور العملهاي حفاظتي لازم ونظارت بر حسن اجراي آنها وارائه پيشنهادهاي اصلاحي در جهت رفع نقايص وبهبود روشهاي حراستي.
  • برنامه ريزي وتامين موجبات لازم در زمينه امور حفاظتي اسناد طبقه بندي شده.
  • انجام بررسيهاي مستمر به منظور حصول اطمينان از رعايت اصول حراستي در امور مكاتباتي و مخابراتي و ارائه گزارشات لازم.
  • دريافت اسناد و مدارك محرمانه واصله از وزارتخانه و موسسات دولتي وحراست از آنها بر اساس مقررات مربوط.
  • كنترل ونظارت وبررسي وضع حراستي دستگاه متبوع وتهيه گزارشات مورد لزوم.
معرفي كاركنان:
 
رديف
نام ونام خانوادگي
مدرك تحصيلي
سمت
پست الكترونيكي
1
محمد رضا تقي نژاد
فوق ديپلم
متصدي حراست
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-1-16 10:14        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ