شرح وظيفه واحد

 

  • رسيدگي به فرمهاي پرشده استخدامي به منظور حصول اطمينان از صحت پاسخ آنها.
  • تهيه پيش نويس ها كارگزيني از قبيل پيش نويسهاي احكام انتقال .ترميم حقوق . مرخصي .معذوريت ترفيع .اضافه كار ونظير آن با اطلاع مقام مافوق و با رعايت قوانين و مقررات مربوط..
  • رسيدگي به پيشنهادات وتقاضاهاي واصله مربوط به امور استخدام .تبديل وضع استخدامي .ترفيع .بازنشستگي وتعين برقراري حقوق بازنشستگي ويا وظيفه.
  • انجام امور مربوط به تعاون .بيمه و رفاه كارمندان.
  • برنامه ريزي وتمشيت و سرپرستي امور مختلف كارگزيني .
  • اجراي خط مشي  تعيين شده و اتخاذ تدابير لازم به منظور حسن انجام هدفهاي مورد نياز
  • تهيه ظوابط و دستور العملهاي لازم .
  • شركت در كميسيونها وجلسات مختلف .
  • پيش بيني احتياجات پرسنلي سازمان متبوع واقدام در مورد تامين اين احتياجات و غيره... 

معرفي كاركنان:

 
 
رديف
نام ونام خانوادگي
مدرك تحصيلي
سمت
پست الكترنيكي
1
 
عليرضا خازن
ليسانس
رئس اداره امور عمومي
 
2
محمود اصغر پور
ليسلانس
كارگزين
 
3
کاظم پیروزمند
ليسلانس
كارگزين
 
 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-5-5 9:26        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ