شرح وظيفه واحد

 

  • ماشين كردن نامه ها و ياداشتهاي اداري از روي پيش نويسهاي خطي.
  • ماشين كردن بخشنامه هاو ياداشتها.گزارشهاونامه هاي چاپي.
  • ماشين كردن احكام استخدامي كاركنان و همچنين ماشين كردن مطالب اداري .فني ودقيق.
  • مقابله مطلب ماشين شده با نسخه اصلي وتصحيح آنها در صورت لزوم.
  • انجام ساير امورمربوطه طبق نظر مادون.

معرفي كاركنان:

 

 

رديف

نام ونام خانوادگي

مدرك تحصيلي

سمت

پست الكترونيكي

1

 

فرزانه هاشمی

ديپلم

ماشين نويس

 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-23 11:13        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ