شرح وظيفه واحد
 
 
 
فعاليتهاي در حال اجرا :
 
 
  • ثبت اقلام از روي برگه هاي محاسباتي در دفتر صدور برگه و انتقال آنها به دفاتر روزنامه .معين . اعتبارات وتعهدات و دفتر كل.
  • تهيه وتنظيم ليست حقوق و اعلاميه بانكي . چك . برگه هاي محاسباتي وكنترل حسابهاي مربوطه به منظور رفع اختلاف .
  • رسيدگي به پيش پرداخت ها و علي الحسابها و اسناد و مدارك مربوط از نظر رعايت و اجراي قوانين و مقررات مالي .
  • انجام امور مربوط به تشخيص و تعيين سر فصل حساب . تهيه تراز عمليات . تهيه وتنظيم  حساب ماهانه در موعد مقرر و امضاي آنها .
  • راهنمايي و كنترل كار حسا بداران و تقسيم كار بين آنها و بررسي صورتحسابهاي تنظيم شده .
  • تهيه و تنظيم پيش نويس دستورات و فرمهاي محاسباتي . گزارشهاي لازم و بوجه تفضيلي .
  • رسيدگي و اظهار نظر واقدام در مورد مسائل و پرونده هاي مشكل مالي و حسابداري .
  • همكاري در تعهد نامه ها .بخشنامه ها . دستورالعملها و طرح تصويبنامه ها .
  • شركت در كميسيونهاي مربوطه .
  • مطالعه قوانين بوجه و ساير قوانين و مقررات مالي و اظهار نظر در مورد نحوه اجراي آن و غيره ..
معرفي كاركنان : 

رديف
نام و نام خانوادگي
مدرك تحصيلي
سمت
پست الكترونيكي
1
حميد زارع
ليسانس
مسئول امور مالي
 
2
محمد علی جمشیدی
امین اموال
حسابدار
 
3
معصومه زردشت
 ليسانس
حسابدار
 
4
محمد رضا نوري
سيكل
بایگانی حسابداری
 
5
 عصمت داوودی
کاردان مدارک پزشکی
حسابدار
 
6
لیلا گلزار
کارشناس حسابداری
حسابدار
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-23 11:24        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ