شرح وظيفه واحد
 
 
  • ثبت ميزان سوخت وكاركرد اتومبيلها در دفتر وتحويل به حسابداري و گرفتن كوپن بنزين و انجام امور مريوط به وسايل نقليه .
  • رسيدگي به تصادفات.تخلفات رانندگان وكليه امور مربوط به تعميرات . تهيه وشماره گذاري اتومبيلها
  • كنترل حضور و غياب رانندگان .مرخصي وماموريتهاي آنها .
  • نظارت در برآورد هزينه تعمير و وسايل نقليه و صدور دستورات لازم ولوازم يدكي آنها وتسليم تقاضا ها به اداره كار پردازي جهت خريد.
  • حفظ و حراست كليه خودروها و نظارت بر تحويل و تحول آنها .
  • كنترل ونظارت بر كار رانندها .
  • نظارت مستقيم بر انجام امور بيمه .
  • انجام ماموريها درون شهري و برون شهري .
  • همكاري با طرح پزشك خانواده .
معرفي كاركنان: 
 
 
     
رديف
نام ونام خانوادگي
مدرك تحصيلي
سمت
پست الكترونيكي
1
يوسف مهركش
سيكل
راننده
 
2
علي اكبر تاتي
 سيكل
راننده
 
3
حسين روستا
سيكل
راننده
 
4
مجتبی منزه راننده
 
5
حامد اصغری
 
راننده
 
6
حمید اصغری
 
راننده
 
8
هادی جلالی راننده
 
    
 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-23 11:27        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ