شرح وظيفه واحد

 • نظارت بر تعمیرات و ساخت و ساز 22 خانه بهداشت روستایی ، 5 مرکز بهداشتی درمانی روستایی ، 2 درمانگاه و پایگاه سلامت شهری ، پایگاه بهداشتی شهری ، کلینیک ویژه تخصصی ، بیمارستان شهداء و بیمارستان جدید و 5 پایگاه اورژانس شهری و روستایی ، شبکه بهداشت و درمان ، انبار مرکزی .

  لیست فعالیتهای مورد نظر :

  - جمع آوری نقشه ها ، اسناد و پرونده ها و تشکیل شناسنامه برای هر یک از ساختمانهای مذکور .

  - سرکشی به تک تک خانه های بهداشت ، مراکز و یادداشت معایب ، موارد تعمیراتی و نیز متراژ و تهیه کروکی و نقشه از ساختمانها .

  - تهیه لیست تعمیرات و انشعابات به ریاست شبکه و مسئول تدارکات و هماهنگی با ادارات آب و برق و گاز جهت دادن امتیازات برای ساختمانهای شهری و روستایی .

  - هماهنگی با بنیاد مسکن جهت تحویل زمین برای ساخت پروژه های مورد نیاز و تحویل زمین به پیمانکار جهت ساخت پروژه های پیمانی یا امانی .

  - اجرای پروژه های امانی و بستن قرارداد مستقیم با پیمانکار پروژه امانی و هماهنگی با واحد مدیریت فنی ، معاونت درمان ، معاونت بهداشتی و بعضاً ریاست دانشگاه و نیز انجام مکاتبات مربوطه جهت پیشبرد اهداف عمرانی .

  - پیگیری امور و انشعابات مربوط به بیمارستان جدید ، همچنین سرکشی 14 روز یکبار و گزارش به استان .

  - نظارت هفتگی و مستمر بر پروژه های امانی یا پیمانی و ارسال گزارش و تصویر به مسئولین مافوق .

  - هماهنگی با ناظرین عمرانی ، برق و مکانیک استان و راهنمایی از آنان در جهت اجرای بهتر پروژه ها و تعمیرات .      

    

معرفي كاركنان 

 

رديف

نام ونام خانوادگي

مدرك تحصيلي

سمت

پست الكترنيكي

1

رسول اسفندياري

کارشناس عمران

ناظر فنی شبکه 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-5-2 8:12        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ