شرح وظيفه واحد

 

حوضه فعاليت :

 

نظارت بر تعميرات و ساخت و ساز 35 خانه بهداشت روستايي ، 6 مركز بهداشتي درماني روستايي ، 3 درمانگاه شهري ، بيمارستان شهداي ني ريز ، پايگاه اورژانس شهري ني ريز ، پايگاه اوژانس بين جاده اي ( قطرويه )

 

ليست فعاليتها ي انجام شده  :

 

 

 • جمع آوري نقشه ها ، نامه ها ، اسناد و پرونده ها و تشكيل شناسنامه براي هر يك از ساختمانهاي مذكور
 • سركشي به تك تك خانه هاي بهداشت ، مراكز و يادداشت معايب ، موارد تعميراتي و نيز متراژ و تهيه كروكي از ساختمانها
 • سركشي و نظارت مرتب بر اجراي درمانگاه 350 متري (در حال ساخت) روستاي كوشكك ،  بخش آباده طشك  
 • سركشي و نظارت بر اجراي ساخت انبار دارويي و نيز ايزوگام پشت بام بيمارستان شهدا
 • متراژ و تهيه كروكي از زمين مورد نظر جهت ساخت پانسيون پزشكان و نيز بخش داخلي و اطفال بيمارستان شهدا
 • متراژ و تهيه كروكي زمين مورد نظر جهت ساخت اوژانس بين جاده اي شهرك شاهد مشكان  
 • متراژ و تهيه كروكي جهت در نظر گرفتن يك اتاق براي سيتي اسكن  
 • تشكيل پرونده هاي كامپيوتري براي ساختمانها ، ترسيم كروكي ها در برنامه اتوكد و همچنين اسكن نامه ها و اسناد در كامپيوتر و قرار دادن آنها در شناسنامه ساختماني مربوط به خود
 • نظارت بر تعميرات پايگاه اوژانس شهري و نيز ساخت سرويس بيروني در آن محل
 • سركشي به بيمارستان 26 تختخوابي ( در حال احداث) آباده طشك
 •  تماس و هماهنگي مداوم با مهندس خوشنامي و مهندس خياط زاده (واحد فني علوم پزشكي شيراز) جهت پيشبرد كارها
 •  تهيه ليست از كمبودها و تعميرات كليه ساختمانها در كامپيوتر       

    

معرفي كاركنان 

 

رديف

نام ونام خانوادگي

مدرك تحصيلي

سمت

پست الكترنيكي

1

رسول اسفندياري

فوق ديپلم عمران

ناظر كيفي ساختمان

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1387-10-11 18:38        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ