دوره های در حال اجرا سال 97

 

ردیف

نام دوره

مدت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

مجری برگزاری

نوع دوره

عمومی / اختصاصی

گروه هدف

ساعت برگزاری

ملاحظات

1

به روزرساني جمعيت سامانه سيب

2

۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۱۳۹۷/۰۳/۲۰

ستاد توسعه - آمار

حضوری

اختصاصی

مراقبین سلامت

12

 

2

به روزرساني جمعيت سامانه سيب

2

۱۳۹۷/۰۴/۰۵

۱۳۹۷/۰۴/۰۵

ستاد توسعه - آمار

حضوری

اختصاصی

بهورزان

8

 

3

خود مراقبتي

2

19/04/1397

19/04/1397

آموزش سلامت

حضوری

اختصاصی

مراقبین سلامت

11.30

 

4

مراقبت سندرميك بيماريهاي واگير(عوارض و اکسیناسیون و .....)

4

۱۳۹۷/۰۴/۲۴

۱۳۹۷/۰۴/۲۴

بیماریهای واگیر

حضوری

اختصاصی

بهورزی

8

 

5

رژيم درماني در كنترل وزن

6

26/04/1397

26/04/1397

آموزش ضمن خدمت

حضوری

عمومی

کلیه پرسنل

8

 

6

پیشگیری از خودکشی

5

25/04/1397

25/04/1397

آموزش ضمن خدمت

حضوری

عمومی

کلیه پرسنل

8

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-4-16 12:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ