رئيس شبكه:         آقاي دكتر علیرضا ذکایی 

مدرك:                 
دكتري


رشته:                
پزشكي

پست سازماني:  
رییس شبکه بهداشت و درمان نی ریز


تلفن تماس مستقیم: 53830637-071
فکس:53830630-071
پست الکترونیکی: neyrizhc@sums.ac.ir
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-8-10 12:17        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ