شرح وظيفه واحد

 

  • استعلام بهائ قبل از خريد اجناس و گزارش آن به مقام مافوق .
  • دريافت در خواستهاي خريد كه از سوي مقام ماقوق ارجاع مي گردد .
  • تهيه و تنظيم صورت مجلسهاي مربوط به ترخيص كالا وارائه آن به اداره متبوع.
  • نظارت بر كليه امور مربوط به كارپردازي واحد متبوع و راهنمايي كاركنان تحت سرپرستي .
     
معرفي كاركنان:
 
 
رديف
نام ونام خانوادگي
مدرك تحصيلي
سمت
پست الكترونيكي
1
  حسن بابري
ليسانس
  كار پرداز
 
2
 رسول تقی نژاد
 لیسانس
  کارپرداز
 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-5-5 9:35        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ