عنوان دستگاه/سازمان وابسته
عنوان خدمت
کد دفتر ارائه کننده خدمت
نام مسئول دفتر
آدرس و تلفن دفتر
1
شبکه بهداشت نی ریز
ارسال بسته های پستی
 72251236
صدیقه محرومی  
خیابان طالقانی
53834474 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-10 11:02        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ