شبكه بهداشت و درمان ني ريز

 

تاريخچه شبكه بهداشت و درمان ني ريز

 

 

تاريخچه:

 

از سال 1330 مرکز بهداشتی درمانی شهرستان نی ریز وجود داشته که به آن بهداری می گفته اند با یک پزشک عمومی و چندین سال بعد تبدیل به بیمارستان 25 تختخوابی شهاب شده و گاهی نشریاتی از دیگر کشورها بنام آن ارسال می گرددوتوسط يك پزشك  و  یکی دو نفر کمک بهیار و خدمتگزار اداره می شده و بعد از سالهای 1340 مرکز بهداشتی درمانی آباده طشک خواجه جمالی دهچاه و مشکان را تحت پوشش  گرفته که مراکز یادشده گاهی تعطیل و گاهی رونق داشته است .

 

 بستگی به آن داشته که از مراکز بالاتر پرسنل جهت آن در نظر گرفته می شده یا نه نزدیک به سال 1350 توسط دولت از طریق سپا ه بهداشت پرسنلی در نظر گرفته می شد ه تازمان انقلاب اینگونه ادامه داشته و پس از انقلاب از سال 1358 به بعد  مرکز بهداشتی درمانی از قبیل قطرویه – رودخور- کوشکک قاسم‌آباد نیز به آن اضافه گردیده و خانه های بهداشت متعدد ساخته شده که ا لبته تا سالهای 1370 پرسنلی در حد دیپلم بنام بهداری روستا به جای پزشک در روستاها خدمت می کردند در موازات مراتب فوق که دولت انجام داده مرکز خصوصی بنام بیمارستان ولی عصر (عج )‌که با همت مرحــــوم‌آیت اله سید فخرا لدین فال اسیری و کمک های مردمی ساخته شده و بخشهای زایمان و اورژانـــس و گوش و حلق و بینی دائر نموده بیمارستان مذکور بنا به تاریخ آن در سال1348 فعالیـــت خودرا شروع نموده  تاسالهای 1374 ادامه داشته که بیمارستان شهدای نی ریز افتتاح گردید و اکنون شهرستان نی ریز دارای بیمارستانی نسبتأ‌مجهز  دو مرکز بهداشتی درمانی شهری و هشت مرکز بهداشتی درمانی روستائی و 20 بهداشت در روستاها فعالیت دارد .

 

1-مرکز بهداشت (شبکه )

2-مرکز شماره 1 شهید فقیهی

3- مرکز شماره 2 ولی عصر

4-پایگاه بهداشتی کوی سجاد

5-انبار حاج قطبی
      بخش مرکزی

 • خانه بهداشت قلعه بهمن
 • خانه بهداشت علی آباد شور
 •  خانه بهداشت ‌‌نصیر آباد 
 •   خانه بهداشت هر گان
 • خانه بهداشت   چاه علی
 • خانه بهداشت جعفر آباد
 • خانه بهداشت تل مهتابی
 • خانه بهداشت حاجی آباد

    مرکز بهداشتی درمانی دهچاه 

 •   خانه بهداشت دهچاه 
 • خانه بهداشت غوری    

مرکز بهداشتی درمانی مشکان

 •  خانه بهداشت شهرک شاهد مشکان
 • پایگاه بهداشتی مشکان       
 • خانه بهداشت بهویه 

مرکز بهداشتی درمانی قطرویه

 • پایگاه بهداشتی قطرویه
 • خانه بهداست سنگ زور
 • خانه بهداشت بشنه 
     مرکز بهداشتی درمانی رودخور
 • خانه بهداشت شوریه حسینی
 • خانه بهداشت صادق آباد
 • خانه بهداشت رودخور  

     مرکز بهداشتی درمانی ریزاب

 • خانه بهداشت ریزاب 
 • خانه بهداشت بنه کلاغی (شهرک امام رضا)
 • خانه بهداشت شهرک اباصالح هم اكنون  مراكز ذيل تحت پوشش اين مركز مي باشد .

 

 

شبكه و مركز بهداشت : 

 • اورژانس 115
 • 2 مركز بهداشت درماني شهري
 • 2 پايگاه ضميمه
 • 1 بيمارستان (بيمارستان شهداي ني ريز )
 • 8 مركز بهداشتي درماني روستايي
 • 20خانه بهداشت
 •  2مرکز بهداشتی –درمانی .شهری
   
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-22 12:16        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ